İZMİR SÖZLEŞMESİ: KENTLİ OLMAK KENDİ OLMAKTIR

14 Mart 2014 17:35 / 9158 kez okundu!

 

 

İ Z M İ R  S Ö Z L E Ş M E S İ yaklaşan yerel seçimler nedeniyle hala güncel :)

Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İzmir’in gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda, söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İzmir’i yönetmeye aday olanlardan da İzmir’e sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz.

Yeni Bir Yönetim Anlayışı İçin:

- Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.

- Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.

- Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.

- Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.

- Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.

- Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İzmirlilerin etkin katılımıyla yapılır. 

 
 

****

 

İ Z M İ R  S Ö Z L E Ş M E S İ 

 

Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İzmir’in gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda, söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İzmir’i yönetmeye aday olanlardan da İzmir’e sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz.

 

Yeni Bir Yönetim Anlayışı İçin:

- Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.

- Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.

- Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.

- Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.

- Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.

- Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İzmirlilerin etkin katılımıyla yapılır.

 

Değişen İzmir’de Haklarımızı Yeniden Tanımlamak İçin:

- Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. İzmir’de yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.

- Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; çalışmalarını, doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.

- Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir.

- Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.

- Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.

- Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir.

- Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşayabilmesini sağlarken, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.

- Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.

- Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir. Kuş evleri, kedi evleri ve köpek yuvalarının kent içinde akılcı düzenlemesi yapılmalı; destek, hayvan dostlarımızla insanların teması kesilmeden sağlanmalıdır.

 

Geçmişle Bağlarımızı Yeniden Kurgulamak İçin:

- İzmir bir Dünya mirası sayılır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri, doğal, kültürel ve tarihi varlıklarıyla, İzmirlilere ait olduğu kadar, bütün insanlığa da aittir.

- İzmir’in kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.

- Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür.

- Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.

 

Geleceği Birlikte Düşünmek İçin:

- Yerel yönetimler, İzmir’in bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İzmir’in coğrafyasına müdahale etmez. İzmir’in varlığını tehdit eden projeleri önler.

- Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İzmirlilerin dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.

- Kent içindeki büyük alanların korunması esastır. Buraların, yayalaştırma gerekçesiyle geri dönülmez biçimde bozulmasına yol açabilecek potansiyeldeki projelerde, halka ve ilgili tüm kurumlara danışmak kural olmalıdır.

- Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar.

- Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, yaratıcı ve bütünlüklü bir bakışla yapılır.

- Planlama; bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.

- Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.

- İzmir’i etkileyen her türlü karar, “etki değerlendirme” çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır.

- Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

Bu SÖZLEŞMEYE imza atan İzmirliler olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.

 

KENTLİ OLMAK KENDİ OLMAKTIR

www.izmirizmir.net

Sitemiz bu konuda www.istanbulhepimizin.org ve www.istanbulist.net siteleriyle birlikte hareket etmektedir. Sözleşmenin ilk versiyonuna emeği geçen istanbulhepimizin.org girişimine teşekkür ederiz.

 

****

 

>> İstanbul Sözleşmesi'ni, Sarıgül, Önder, Acar ve birçok ilçe başkan adayı imzaladı

>> İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

 

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0
Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.