'İstediğimiz Gelecek'

16 Eylül 2013 13:36 / 1615 kez okundu!

 


Brezilya'da gerçekleştirilen “Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında gerçekleştirilen konferans, kentlerdeki büyüme ve kentlerle birlikte büyüyen sorunlara çözümler üretilebilmesi açısından tavsiye niteliğinde kararların alınmasını sağlamıştı. Konfreansın temel amacı Birleşmiş Milletler'in 2015 yılı destinasyonu olan Binyıl Kalkınma Hedefleri için atölye çalışması niteliğindeydi.

Konferansta yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın kurumsal çerçevesi tartışıldı; Türkiye, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda başta ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, özel sektör, üniversiteler ve yerel yönetimler olmak üzere her düzeyde katılım sağladı. 2015 Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çalışmaların hızlandırılması istenmişti. Yoksulluk, iklim, enerji, su, beslenme ve gıda, kentler, sürdürülebilir ulaşım, sağlık, denizler, okyanuslar, istihdam gibi sürdürülebilirliğin temel bileşenleri altındaki birçok konu ele alındı.

Son 20 yılda bu konuyla ilgili yapılan tüm toplantılar ve verilen taahhütler de hatırlandı; kararlılığın devam etmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Konferansta özellikle kabul edilen sonuç bildirgesi insanlık için tarihi ve önemli bir yer tutuyor: “İstediğimiz Gelecek Bildirgesi” çalışmaları 25 Ocak'tan bu yana devam eden ve uluslararası düzeyde kabul görmüş olan “İstediğimiz Gelecek Bildirgesi” sürdürülebilir kalkınma için “yol haritası” niteliği taşıyan bir bildirgedir.

İzmir ise, EXPO'ya aday olduğu ilk günden itibaren bu süreci önemseyen ve sürdürülebilir kalkınma temelinde gerek yerel yönetimlerin çeşitli dinamiklerinin gerekse üniversitelerin çalışmalarıyla sürece destek olmayı bir politika olarak benimsedi. Öyle ki, EXPO 2015'e aday olduğu dönemde İzmir'in en önemli ideallerinden biri, İzmir'de 2015 yılında düzenlenecek EXPO'nun Binyıl Kalkınma Hedefleri ile örtüşür hatta destekler nitelikte olması, böylece insanlığa bu idealin anlatılması olacaktı.

İzmir, aday olduğu EXPO 2015 yarışında Birleşmiş Milletler'in 2015 yılındaki ideali olan “Herkes için Sağlık” teması çerçevesinde bu politikayı hem doğrular hem de destekler konumdaydı. Ancak gözden kaçırılmayacak bir detay da İzmir'in o dönemdeki rakibi Milano'nun yine bu ideale uygun olarak “beslenme” ve “enerji” içerikli temasının da Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne uyum göstermesi olmuştur.

İzmir, EXPO 2020 adaylığı çerçevesinde yine aynı tema ile yola çıktığında bu ideale yönelik ısrarını sürdürmüş oldu. Öyleyse, İzmir'in devam eden EXPO 2020 hazırlıklarında da sona yaklaşılırken önümüzdeki süreçte İzmir'de gerçekleştirilecek ve delegelerin katılacağı Uluslararası Sempozyum ve son Genel Kurul sunumunda Brezilya'daki konferansın sonucunda kabul edilen “İstediğimiz Gelecek” başlıklı sonuç bildirgesinin EXPO 2020 politikamız ile örtüştüğü anlatılmalıdır. Bu önerinin İzmir'in EXPO sürecini yönetenler tarafından dikkate alınması elzemdir.

Özetle günümüzdeki global anlayış gereği dünya üzerindeki yaşamın basit gereksinimlerinin sağlanması ve geliştirilmesi için çözümler üretmek gerektiği, bu çözümlerin iş dünyası ve kamu kurumları olmadan hayata geçirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle “Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nda alınan tavsiye kararları bu işbirliğini sağlamaya yönelik olmuştur.

İzmir'in temasının BM Binyıl Kalkınma Hedefleri, uluslararası sözleşmeler ve “İstediğimiz Gelecek” bildirgesine ne denli uyumlu bir tema olduğunun anlatılması, global değerlerin önemsendiği ve İzmir'in insanlığın geleceğine dair önemli bir mesaj teşkil etmesi açısından büyük önem taşıyor. Adaylık sürecinde bu türden bir hamle ile özellikle temalarında “küreselleşme ve küresel değerlere” vurgu yapan diğer üç rakibin karşısında İzmir'in elinin güçleneceği kanısındayım.


Çağrı GRUŞÇU
EXPO Dünya Sergileri Danışmanı

16.09.2013


 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0
Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.