Google'da İşe Nasıl Girersiniz?

18 Ekim 2018 20:22 / 1446 kez okundu!

 

 

Thomas L.Friedman 22 Şubat 2014 tarihli New York Times gazetesinde yayınlanan “How to Get a Job at Google” adlı makalesinde Google’ın ezber bozucu işe alım kıstaslarını anlatmaktadır. Her yıl daha da yapılanmakta, standartlaşmakta kalıplaşmakta olan işe alım mekanizmalarını bir tarafa bırakan Google’ın insan kaynakları yöneticilerine ve işe girmek isteyen gençlere yeni bir yakla-şım sunduğu yazıyı yorumlayarak özetliyorum.

 

****

 

Google’da İşe Nasıl Girersiniz?

(Üniversite mezunu olmak her şey değildir)

 

Thomas L.Friedman 22 Şubat 2014 tarihli New York Times gazetesinde yayınlanan “How to Get a Job at Google” adlı makalesinde Google’ın ezber bozucu işe alım kıstaslarını anlatmaktadır. Her yıl daha da yapılanmakta, standartlaşmakta kalıplaşmakta olan işe alım mekanizmalarını bir tarafa bırakan Google’ın insan kaynakları yöneticilerine ve işe girmek isteyen gençlere yeni bir yakla-şım sunduğu yazıyı yorumlayarak özetliyorum.

 

Google’ın insan kaynaklarının başındaki Laszlo Bock geçen Haziranda The Times yazarı Adam Byrant ile görüşürken, “üniversite mezuniyet derecesinin, test sonuçla-rın kıymetsiz” olduğunu ve “bunların hiçbir şeyi öngörmediğini saptadık” demiştir. Üniversite mezunu olmayan çalışanların zaman içinde oranını artığını, bazı takımlar-da % 14 seviyelerine çıkmış olduğunu belirtmiştir.

 

Google gençleri nasıl işe alıyor?

 

Google’da iyi not ortalamasının işe alımda öncelik sağladığı matematik, bilgisayar ve kodlama yetenekleri gerektiren çok iş mevcut. Ancak Google daha fazlasını arıyor.

 

Şirkette 5 işe alım kıstası bulunuyor. Eğer iş teknik bir iş ise ki işlerin yarısı teknik, adayların kodlama yeteneği değerlendiriliyor. Ancak genel algılama yeteneği her iş için birinci sıradaki kıstas kabul ediliyor; öğrenme yeteneği, zeka katsayısı değil. Farklı bilgi parçacıklarının birleştirme yeteneği, yapılandırılmış davranışsal mülakat-larla saptanıyor.

 

İkinci sırada liderlik yer alıyor. Satranç kulübü başkanlığı gibi geleneksel liderler de-ğil, gerektiği zaman öne çıkarak durumsal liderlik yapacak takım oyuncuları aranıyor. Aynı şekilde, kişilerden geri adım atarak bir başkasının liderlik yapmasına imkan ta-nıması da bekleniyor. Gücü terk etmeye hazır olanlar etkili lider olarak kabul edili-yor.

 

Alçak gönüllük ve sahiplenme diğer kıstaslardır. Herhangi bir sorunda, öne çıkarak çözümün parçası olmak sorumluğu ile zamanı geldiğinde geriye çekilerek başkaları-nın iyi fikirlerini kucaklayan alçak gönüllü olmak aranmaktadır. Sorun çözmek için birlikte ne yapabiliriz nihai hedeftir. Ben katkımı yaptım ve geri çekildim.

 

Başkalarına katkıda bulunmaları için yer açan alçak gönüllülük değil, entelektüel al-çak gönüllülük aranmaktadır. Alçak gönüllü olmayan kişi öğrenemez. Meşhur iş okullarından mezun olanlar başarısızlığı nadiren tattıkları için, başarısızlıktan öğre-nilmesi gerekenleri öğrenmekte zorlanırlar.

 

Çoğu zaman temel bir yanılgıyı öne sürerler: İyi bir şey olunca, zekalarına, kötü bir şey olduğunda ise neden başkalarını aptalığı, yeterince kaynak olmaması veya paza-rın değişmesidir.

 

Google görüşlerini sonuna kadar bağnazca savunan kişileri işe almak istemektedir. Ancak kişi kendisine yeni bir gerçek sunulduğunda, “hımm! bu işleri değiştirir, hak-lısın” demeyi de bilmelidir. Kişinin egosu aynı zamanda hem büyük hem de küçük olmalıdır.

 

Google için uzmanlık en sonuncu kıstastır. Eğer kişi algılama yeteneği yüksek, do-ğuştan sorumluluk sahibi, öğrenme arzusu kuvvetli ve durumsal liderlik yapacak ye-tenekte ise, tecrübesi olmasa da onu insan kaynakları, finans gibi departmanlarda ça-lıştırabilirsiniz. Uzman kişi, size “bunu daha önce 100 defa gördüm, yapmanız gere-ken şudur” diyecektir. Çoğu zaman uzman olmayan kişi de aynı çözüme oluşacaktır, ne de olsa sorunlar o kadar da zorlu değildir. Bazen işleri ellerine yüzlerine bulaştıra-bilirler, çoğu zaman tamamen yeni çözümlerle gelebilirler. Yeni çözüm yolları her zaman değerlidir.

 

Block’un yaklaşımını özetlersek: günümüzde yetenek çok değişik şekillerde ortaya çıkar ve geleneksel olmayan yollardan geliştirilebilir. Marka olmuş okul mezunları dışında, okula gitmemiş ama yaşamda yollarını açmış kişiler gerçekten de az rastlanır insanlardır. Bu kişileri bulmak için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Çoğu yüksekokul ta-ahhüt ettiğinin çoğunu yerine getirmemektedir. Bu okullara büyük paralar harcan-makta ancak hayat için gerekli olanlar öğrenilmemektedir, sadece olgunluk ertelen-mektedir.

 

Google çok fazla miktarda yeteneği cezbettiğinden, mezuniyet derecesi gibi geleneksel ölçütlerin ötesine bakabilmektedir. Tabii ki, çoğu genç için yüksekokula gitmek ve birçok kariyer için gereken araçları öğrenmek en iyi yol olmaya devam etmektedir.  Fakat Block’ın onlar için önemli bir uyarısı var: Dikkatli olun. Mezuniyet dereceniz birçok işi yapabilme yeteneğinizin ön koşulu değildir. İş yaşamı öğrendiklerinizle yapabileceklerinize para öder, nasıl öğrendiğinize değil. İnovasyonun giderek daha çok takım oyununu sonucu olduğu günümüzde, liderlik, alçak gönüllülük, katılımcı-lık, uyum sağlama ve öğrenmeyi ve yeniden öğrenmeyi sevmek gibi soyut yetenekler öne çıkmaktadır. Nerede çalışırsanız çalışın bu yeni doğrudur.

 

* * *

 

Daha önce de yazdım, gençlerle sohbetlerimde, tepe yöneticilerine yaptığım sunumlarda de söy-ledim, perakende başta olmak üzere hizmet sektörü iyi bir eğitim fırsatını kaçırmış gençler için kendilerini gösterecekleri fırsatları sunmaktadır. Model benzer birimlerin çoğalması olduğu için, bir noktadan başlayıp, işi sahiplenen, öğrenmeye açık olan gençler yeni birimlerle birlikte basa-makları hızlı bir şekilde tırmanabilirler. İş yaşamında kasaplıktan mağaza müdürlüğüne, raf ele-manlığından satın alma koordinatörlüğüne kadar yükselmelerine şahit oldum. Önemli olan yete-neğe yolu açmaktır.

 

Google’ın işe alım süreci, takım oyununa giderek daha çok ihtiyaç duyulan karmaşıklaşan iş ya-şamında işi yapılanmış olarak yapmanın başarının kilit taşı olduğu bir dünya markası örneğinde bir kez daha kanıtlanmaktadır.

 

Perakende roket bilimi değildir. Önemli olan sahiplenmek, çok çalışmak, sorgusuz müşteri mem-nuniyetini kovalamak ve takım arkadaşlarına güvenmektir. Duvardaki diplomada yazan mezuni-yet derecesi sahip olunması gereken özelliklerden sadece birisidir.

 

Yılmaz ATTİLA

18.10.2018

 

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0
Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.