Ekoloji Birliği kuruldu

29 Mart 2018 16:23  

 

Ekoloji Birliği kuruldu

Ülkemizdeki ekoloji örgütlerinin ortak mücadele zemini Eskişehir’de oluşturuldu.

Özer AKDEMİR/Eskişehir

Bir süredir örgütsel birlik, ortak mücadele zemini ve ağı yaratmak için çalışmalarda bulunan ekoloji örgütleri “Ekoloji Birliği” adı altında birleştiler. Eskişehir’de yapılan ikinci Buluşmaya katılan 40’ın üzerinde ekoloji örgütü, program, örgütsel yapı ve eylem planları gibi birçok konuda uzlaştılar. 

EKOLOJİ HAREKETİNİN ORTAK ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

İlki 11-12 Kasım 2017’de Bergama’da gerçekleştirilen ekoloji örgütleri buluşmasının ikincisi Eskişehir Tepebaşı ilçesi Modernty Otel’de gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi’nin lojistik destek verdiği buluşmaya ülkenin çeşitli yerlerinde mücadele yürüten 40’ın üzerinde ekoloji örgütünden yaklaşık 100 kişi katıldı. 

24-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen buluşmanın temel konusu ülke çapında ekoloji hareketinin ortak örgütlenmesini oluşturmaktı. Bergama’da başlatılan tartışmalarda ortaya konan ekoloji örgütleri mücadele birliği ve ortak örgütlenme kararlılığı Eskişehir Buluşması’na da yansırken, katılımcı örgütler ilk gün oluşturulacak birliğin programının yanı sıra örgütsel ilkeler ve yapısını da tartıştılar. 

BAZI TARTIŞMA BAŞLIKLARI

Akşam saatlerine kadar süren tartışmaların program kısmında 
* Neden bir ortak hareket zemini / ağı, bir birliktelik ihtiyacındayız?
* Birlikte ne yapmak istiyoruz? 
* Ekoloji mücadelesindeki eksiklik ve aksaklıklarımız nelerdir, bunları nasıl ve hangi araçlarla aşabiliriz? 
* Eksiklikleri aşma yöntemleri neler olabilir? 
* Ortak hareket zeminini / ağını, birlikteliği sözel olarak hangi kavramlar üzerinden tanımlamalıyız, neden? 
* Siyasal iktidarın hukuk yollarında yarattığı tıkanıklığı nasıl aşabiliriz; hukuku yeniden işlevli bir mücadele aracına nasıl çevirebiliriz?
gibi temel başlıklar tartışıldı. 

TOPLUMSAL BİR EKOLOJİK MUHALEFET ACİL İHTİYAÇ

Hükümetin sermaye işbirliğiyle doğa ve yaşam alanları üzerinde yarattığı talan ve yıkımdaki sistematik artışın artık dayanılmaz boyuta geldiğine dikkat çekilen programda buna karşı yerellerde verilen mücadelelerde kısmi başarılar olsa da devletin bu mücadeleleri bir biçimde bastırdığına dikkat çekildi. Toplumsal bir ekolojik muhalefet yaratılmasının acil bir ihtiyaç olduğunun ifade edildiği programda ekoloji mücadelesinin temelde sorunu yaratan sisteme, kapitalizme karşı bir mücadele olduğu vurgusu da yer aldı. 

DOĞAYI VE BARIŞI SAVUNMAK GÖREVİ

Buluşmaya katılan ekoloji örgütleri ortak eylem ve mücadele biriliği oluşturmanın yanı sıra deneyim paylaşımı ve saldırıları birlikte göğüslemek için de bir arada olunması gerektiğini belirtirken, birliğin yalnızca saldırı olduğunda tepki veren yerel yapılar olmaktan çıkıp, kendi gündemini ülke gündemi düzeyine getirebilmesi gerektiğinin de altını çizdiler. Örgütler doğayı savunmanın yanı sıra barışı savunmanın da ekoloji mücadelesinin en önemli görevleri arasında olduğunu ifade ettiler. 

Bilgisizlik, deneyimsizlik, yerellere sıkışıp kalma, çabuk refleks gösterememe, medyada görünür olamamanın yanı sıra iletişim eksikliği gibi bir dizi eksikliklere de vurgu yapan ekoloji örgütleri bunların çözümüne yönelik birleşik eylem/etkinlik/mücadele/dayanışma pratiklerinin yaratılabilmesi gerektiğini dile getirdiler. 

YAŞAMDAN YANA BİR HUKUK İÇİN ÇABA

Ekoloji örgütleri siyasal iktidarın hukuk yollarında yarattığı tıkanıklığın aşılması ve hukukun yeniden işlevli bir mücadele aracı haline getirilmesi için mücadeleyi büyütmek ve hukuktan vazgeçmemek gerektiği konusunda ortaklaşırken, fiili-meşru bir direniş hattı ile yaşamdan yana yeni bir hukuk oluşturulması için çaba göstermek gerektiğinin altını çizdiler. 

ÖRGÜTSEL BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Yapılan oylama sonucunda ortak örgütün adının “Ekoloji Birliği” olması kararlaştırılırken, Birliğin yapısı ile ilgili tartışmalar sonucunda dayanışmacı, şeffaf, paylaşımcı bir örgüt olması ve örgütsel bağımsızlık vurgusu öne  çıktı. Ekoloji örgütleri, Birliğin siyasi yapılardan bağımsız olmasının yanı sıra şirketlerden, belediyeler hariç devletin resmi organlarından ve bunların her birinin STK görünümlü uzantılarından maddi yardım, destek, bağış alınmamasını kararlaştırdılar. Birliğin ilkeleri arasında anti-kapitalist olma ve fonlardan yararlanmama maddeler de öne çıkanlar arasında yer aldı.

KOORDİNASYON VE KOMİSYONLAR BELİRLENDİ   

Ekoloji Birliği ana yapısını “Meclis” olarak tanımlarken tüm bileşenlerin yer aldığı Meclisin 6 ayda bir toplanmasına karar verildi. Buluşmada, meclisin aldığı kararları uygulanmasını, eylemlerin örgütlenmesini, iş bölümü ve lojistik ihtiyaçların düzenlenmesini yerine getirecek örgütsel temsiliyeti esas alan 17 örgütün katılımı ile bir koordinasyon seçimi de gerçekleştirildi.  

Birlik çalışmaları için ilk etapta mali, finansman, basın ve iletişim, hukuk, bilimsel danışma, sosyal medya gibi alanlarda komisyonlar oluşturulması kararlaştırıldı. Birliğe yeni bileşenlik taleplerinin Meclis toplantısında değerlendirilmesine karar verilirken, sermaye ve devletle yakın ilişkisi olan, onlardan yardım, bağış destek alan kurum ve derneklerin bileşen olma taleplerinin reddine yönelik genel bir eğilim olduğu gözlemlendi. Birlik’in, maddi sorunlarının çözümü noktasında dayanışma ekonomisinin uygulanması görüşü öne çıktı.

evrensel.net

26.03.2018

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz*:
Facebook'ta paylaş
0