YSGP, Gaziemir'deki nükleer bulaşıklı atıklardan sorumlu olanların peşini bırakmıyor

15 Aralık 2013 23:21  

 

YSGP, Gaziemir'deki nükleer bulaşıklı atıklardan sorumlu olanların peşini bırakmıyor

Danıştay 1. Dairesi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin İzmir Gaziemir’deki nükleer bulaşıklı atıklarla ilgili İzmir B.Ş.Belediyesi yetkilileri aleyhinde bulunduğu suç duyurusu hakkında “işlem yapılmasına yer olmadığına” dair karara yaptığı itirazı Danıştay 1. Dairesi kabul etti. YSGP'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada kararın hem Gaziemir için hem de memur yargılamasında soruşturmadan kaçırma hukuksuzluğuna çok güzel bir yanıt olduğu belirtildi.  

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin açıklaması şöyle:

"İzmir Gaziemir’deki nükleer bulaşıklı atıklarla ilgili İzmir B.Ş.Belediyesi yetkilileri aleyhinde bulunduğumuz suç duyurusu hakkında “işlem yapılmasına yer olmadığına” dair karara yaptığımız itirazı Danıştay 1. Dairesi kabul etti. Karar hem Gaziemir için hem de memur yargılamasında soruşturmadan kaçırma hukuksuzluğuna çok güzel bir yanıt. 

Danıştay 1.Dairesi Kararı, hem Gaziemir’deki nükleer bulaşıklı tehlikeli atıklarla ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğu açısından son derece önemlidir, hem de 4483 Sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN’un 4/son maddesindeki soruşturmaya engel olan ve çoğu zaman keyfi olarak başvurulan “işleme konulmama”sı kararlarına ciddi bir yanıt niteliğindedir. 2007 yılında radyoaktivite içerdiği de tespit edilen tehlikeli atıkların İzmir halkından gizlenmiş, tehlikenin bertarafı için hiç bir fiili somut girişimde bulunulmamış, dolayısıyla Gaziemirlileri / İzmirlileri çevre sağlığı ve canlı yaşamı için büyük tehlikeyle baş başa bırakılmıştır. Bundan ötürü kamu görevlilerinin sorumluluğu vardır. Danıştay’ın kararı bizi doğrulamaktadır.

Diğer yandan Osmanlı’dan kalma Memurin Muhakematı Kanunu Muvakkat’ın yerine geçen,2 Aralık 1999 tarihli MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN’un kötüye kullanılan bir hükmünün uygulaması Danıştay kararı ile iyice sınırlandırılmıştır. Şimdiye kadar uygulamada, idare soruşturulmasını istemediği olayların hepsini “işleme koymama ”kararlarıyla soruşturulmasını engelledi. Şimdiye kadar yargı da “işleme koymama” kararlarını denetlemekten kaçınmıştı, “yasada bu tür kararlara karşı itiraz yolu olmadığı ”gerekçeleriyle itirazlarımız hep ret edilmekteydi. Danıştay 1.Dairesi’nin kararı bu anlamda da son derece önemli, bundan sonraki uygulamaya emsal oluşturacak niteliktedir. Bundan böyle şikâyetçisi belli, olayın somut anlatıldığı, kamu çalışanı faillerin tespit edilebileceği soruşturma başvurularına artık “işleme konulmaması” kararı verilemeyecek. Bu da kamu görevlilerinin karıştığı olayların soruşturulması anlamına geliyor. Danıştay kararı aynı zamanda çevreyi kirletme suçunun ciddi soruşturulmasına çağrı niteliğinde.

Sonuç olarak, baştan beri söylediğimiz gibi, henüz nükleer santrali olmayan ülkemizde, nereden geldiği belli olmayan nükleer atıkların olması, üstelik bunun kentin göbeğinde olması herkesin ciddiye alması gereken büyük bir sorundur. GAZİEMİR BU ANLAMDA BİR LABORATUVARDIR. 

Biz Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak bu olayı herkesin sorunu hale getirmek, tehlikeli atıkları bertaraf etmek, sorumluların yargılanmasını sağlamak için sonuna kadar takipteyiz, bunu varlık nedenimiz olarak görüyoruz. Öncelikle İzmir’deki, ardından ülke içindeki ve ülke dışındaki yaşam savunucularını bu takibe katılmaya Gaziemirlilerle birlikte olmaya çağırıyoruz."

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0