7. Karaburun Bilim Kongresi - 6-9 Eylül 2012
7. Karaburun Bilim Kongresi - 6-9 Eylül 2012
Eklenme Tarihi: 06.09.2012 12:48
Facebook'ta paylaş
0

7. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

5 - 9 eylül 2012

Karaburun - Mordoğan

kapitalizmin kıskacında

doğa – toplum – teknoloji


BİLİMSEL PROGRAM


5 Eylül Çarşamba (Karaburun)

10.30 Karaburun Oturumu (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan

* Tuğçe Kalkan, Sibel Sarıçam, Nurdan Erdoğan, Şeyma Şengür ve Ümit Erdem – Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Karaburun Üzerine Değerlendirmeler

* Aysun Boza, Serra Hepaksoy ve Zeynep Gülçin Altun – Karaburun Yarımadası Doğal Defne (Laurus Nobilis L.) Popülasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi

* N. Ozan Veryeri ve Cem Orkun Kıraç – Karaburun/Arslan Burnu, Mimoza Koyu’nda 2010 yılında İnşası Planlanan Karaburun Vapur İskelesi Çevre ( doğa ve insan) Etkilerinin İrdelenmesi

14.00 Forum: Karaburun Yarımadası’nın Sorunları (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Dinçer Mete

Katılımcılar:

Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yarımada halkı, dernekleri, sivil toplum platformu, kent konseyi, muhtarlıklar, Milletvekilleri


6 Eylül Perşembe (Mordoğan)10.00 A1 Oturumu: Sokağın Bilgisi: Doğa İçin Mücadele

Oturum Başkanı: Beyza Üstün

* Ömür Kurt – Ekmeğini ve Doğayı Savunmak: HES Karşıtı Mücadeleler

* Özlem Saadet Işıl – Bir Toplumsal Hareket Örneği: HES Karşıtı Mücadeleler

* Çağrı Eryılmaz – Toplumsal Ekoloji Çevreciliğe Meydan Okuyor: HES Karşıtı Yerel Hareketler

* Cömert Uygar Erdem, Aylime Aslı Demir, Arca Atay, Merthan Özcan ve Özgül Yahyaoğlu – Şirket Çevreciliğinin Teknoloji ve Doğa Algısının Yönetsel Boyutları: Rio+20, Şirket Çevreciliğine Direnmek

* Esin Candan ve Füsun Kökalan Çımrın – Bergama’da Siyanürlü Altın Madenciliği ve Sonrası

* Yaşar Aydın – Bir Köylü Hareketi Olarak HES Karşıtı MücadeleB1 Oturumu: Teknoloji – Beden - Cinsiyet

Oturum Başkanı: Gülçin Yörük

* Ayşe Gökkan – İktidar, Teknoloji, Cinsiyet

* Sevgi Doğan – Kapitalizmin Kıskacında Aşk


14.00 “Müge Tuzcuoğlu” Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Teknoloji

(A Salonu)

Oturum Başkanı: Cem Terzi

* Beyza Üstün – Kapitalizmin Kıskacında Doğa ve Yaşam

* Fuat Ercan – Doğanın Artan Yıkımı: Niye Şimdi? Nasıl Bir Kamu? Nasıl Bir Sermaye? Ne Yapmalı?

* Arif Ali Cangı – Ekolojik Yıkımın Önlenmesinin Etkili Yolları16.00 A2 Oturumu: Marxizm ve …

Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı

* Hüsamettin Çetinkaya – Paradokslarla Düşünmek

* Münevver Çelik ve Sinem Özer – Etik-Politik Bir Kuruluş Olarak Komünizm: Marx ve SpinozaB2 Oturumu: Doğa, Enerji ve Politika

Oturum Başkanı: Mustafa Eberliköse

* Mehmet Yusufoğlu – Enerji Yatırımları, HES’ler ve Enerji Verimliliği

* Alp Yücel Kaya – Piyasanın “Görünmez Eli”: Enerji Piyasası Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararları (2004-2012)

* Erhan İçöz ve Z. Vezan Karabulut – Termik Santraller ve Çevre

* Mehmet Kartal – Hidroelektrik Santraller (HES’ler) ve Türkiye’nin Geleceği

* Ferhat Çıra ve Gültekin Aydeniz – Ilısu HES’e Alternatif Olarak Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Santralleri


7 Eylül Cuma (Karaburun)10.00 A3 Oturumu: Tahribatın Doğası

Oturum Başkanı: Nihat Koçyiğit

* Mahmut Kemal Korucu ve Bora Erdağı – Evsel Katı Atıkların Nihai Bertarafı İçin Yer Seçiminde Kullanılan Çok Kriterli Karar Analizi Uygulamalarının Bir Eleştirisi

* Ebru Arıcan – Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Bölge Halkının Gündelik Hayat Pratikleri

* Murat Türkeş ve Pınar Bilir – Küreselleşme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında İklim Değişikliğiyle Savaşım, Toplumsal Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve İklim Etiği

* Hüseyin Gül, H. Eylem Kaya ve Songül Sallan Gül – Toplumsal Cinsiyetin ve Çevre Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları

* Onur Gülbudak – “Hamsi Doesn’t Think Because Knows Everything”: Hem Kifayetli Hem de Muhteris Bir Ekoloji Kahramanı Olarak Hamsi

* Muharrem Güneş, Murat Tek ve Eylem Beyazıt – “Amik Gölü’ne Teyyare Kondu”: Doğa–Toplum–Teknoloji Üçlemesinde Bir Doğa Cinayetine TanıklıkB3 Oturumu: Yeni Üretim İlişkileri ve Esnek Çalışma

Oturum Başkanı: Nilgün Erdem

Çerçeve Sunuş: Utku Balaban – Yeni Üretim İlişkilerinde Sermayenin ve Emeğin Dönüşümü

* Arif Koşar – Esnek Çalışma: Bir Determinizm Hikâyesi

* Nial Tekin – Emek Süreçlerinin Esnekliği ve Mobil İletişim Teknolojileriyle Derinleşen Sömürü Biçimi Olarak İş Uzantısı

* İbrahim Sarıkaya – Esnek Çalışma Rejiminde İş Kazaları: Zonguldak Kömür Havzası Taşeron Ocaklar Örneği

* Eser Sandıkcı – Gelişen Teknoloji ve Artan Sömürü Karşısında Emek Eksenli Bir Çalışma Psikolojisi Mümkün mü?“Osman İşçi” Oturumu: Hacettepeli Eğitim Sen’lilerin Hayalinden Gerçeğe:

Kolektif Bir Kitap Yazmak, Yazarak Direnmek (C Salonu)

Oturum Başkanı: Haşim Karaman

* Hakan Mıhçı – 1995’den Günümüze Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Elemanlarının Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Denemesi

* Sibel Özbudun – Kadın Akademisyenler: “Bir Başarı Öyküsü” mü?

* Sedat Yağcıoğlu – Kampüslerin Renkleri Nerede: Siyah – Beyaz Heteroseksist Kampüslerden Rengârenk LGBT Dostu Kampüslere Doğru Tespitler ve Öneriler

* Barış Mutluay – 1990’lar Türkiye’sinde Sol-Öğrenci Hareketlerinin Arkaplanı : ’96 Öğrenci Koordinasyonları ve ‘Yeni Sol’ İzleri

* Selda Taşdemir Afşar – Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesini Hacettepe Üniversitesi Üzerinden Okumak13.30 A4 Oturumu: Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeğinin Görünümleri

Oturum Başkanı: M. Meryem Kurtulmuş

* Melda Yaman Öztürk – Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsel İşbölümü: Tarihsel ve Kavramsal Bir Çözümleme

* Özgün Akduran – Kapitalizm ve Ataerkillik İlişkisinde Üç Sektör: Hane, Devlet, Piyasa

* Esin Candan ve Semiha Özalp Günal – Tarımda Kadın Emeği

* Aslı Davas – Çalışan Kadınların Bakış Açısından Sağlık Sektöründe Yaşananlar

* Meltem Çiçeklioğlu – Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlığına Etkisi

* Nuray Ergüneş – Sosyal Politikada Dönüşümün Etkilerini Biz Kadınlar Nasıl Yaşıyoruz?

* Nurcan Özkaplan – Ev Teknolojisi ve Kadın İş Yükü

* Fatma Genç ve Çağrı Kaderoğlu Bulut – İnşaat Mühendisliğinde Kadın Çalışanların Durumu Üzerine Bazı GözlemlerB4 Oturumu: Yeni Üretim Süreçleri / Teknolojileri

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

* Zerrin Arslan – Emek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime: Mobilya Sektöründe Emek Süreçleri

* Z. Ebru Aksoy, Sevinç Ateş, Ali Gökmen ve Evren Yılmaz Tekin – Sıkıştırılmış Toprak Doğal Yapı Tekniği ve Üretim Süreci Üzerine Bir Deneme

* Esra Oğuz – Su Hakkı Çerçevesinde Su Sorununun Kent Yoksulları Üzerine Etkisi

* Utku Zırığ – Çeşmelerden Plastik Şişelere İçme Suyu: “Teknolojik İlerleme” mi, “Metabolik Yarılma” mı?C4 Oturumu: Gölgeden Çizgiye Mizah ve Eleştiri

Oturum Başkanı: Doğan Emrah Zıraman

Çerçeve Sunuş: Ahmet Sipahioğlu – Büyüklerimize Atılan Çelmeler

* Hüseyin Öntaş – Kitle İletişim Araçları Teknolojisindeki Değişimin Toplumsal Yapıya Etkisine Örnek Olarak Çizgi Filmler ve Şarkılar

* Peri Efe ve Ahmet Akşit – Karagöz/Karagiozis Örneğinde Uluslaşma Sürecinde Sisteme Dâhil Olma ve Olmama15.30 B5 Oturumu: İnsan, Doğa ve Felsefe

Oturum Başkanı: Ersin Vedat Elgür

* Deniz Zengin, Duygu Akdoğanbulut, Mehmet Çelik, Bora Sarıca, Serhat Ertuğrul – Homo Sapiens’in Doğa Algısı

* Selçuk Artut – Veri ile Nesneselleşen Gerçeklik: Teknoloji Meta-Realite ve Materyalite Arasındaki Pusula

* Göksun Yazıcı – Ortak Bağlayanların En Büyüğü: Sub Specie Aeternatis (Sonsuzluğun Bakış Açısından) Dünya

* İvan Ergiç – Toplumda Sosyal-Darwinizm ve Piyasa Toplumunda Varoluş MücadelesiC5 Oturumu: Kapitalizmin Bilim-Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü ve Kapitalist Üretimin Örgütlenişi

Oturum Başkanı: Hacer Ansal

Çerçeve Sunuş: Hacer Ansal - Bilim ve Teknolojide Kapitalizmin Tahakkümü ve Tahakkümsüzlüğün Koşulları

* Emek Göksu Durmuşoğlu – Kapitalizmin Bilim ve Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü; Bir Örnek Nanoteknoloji

* Erhan Esen – Üretimin Örgütlenişinin Dünü, Bugünü ve Yarını

* Cemre Can Aşlamacı – Üretimin Örgütlenmesinde Psikoloji Disiplininin Rolü: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi18.00 A6 Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Afet ve Toplum: Van Örneği

Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan

* Gündüz Akagündüz – 7,2 72. Gün Van (görsel sunum)

* Handan Tunç – Van Depremine Ulusal Medya Yaklaşımının Sosyal Sorumluluk Bağlamında Analizi

* Aysel Tekerek – Depremden Çok Önce Sarsılan Van

* Selahattin Parıltı – Depremde Öğretmen Olmak

* Zeynep Beşpınar Karaoğlu – Kadınların Depremi: Depremler Vanlı Kadınların Yaşamlarını Nasıl Etkiledi?


8 Eylül Cumartesi (Karaburun)10.00 A7 Oturumu: Marxizmde Teknoloji Tartışmaları

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

* Fevzi Özlüer ve Ilgın Özkaya – Teknodeterminizmin Ekoloji Politiği

* Engin Karabudak ve Erol Yıldırım – Teknolojinin Diyalektiği: Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi

* Demir Küçükaydın – Marksizm’e İlerlemecilik ve Tekniği Tarafsız Görme Eleştirilerinin Eleştirisi

* Mehmet Yetiş – Gramsci ve Amerikanizm-Fordizm: Sınıf, Teknoloji ve HegemonyaB7 Oturumu: Değişen ve Değiştiren Sanat

Oturum Başkanı: Ufuk Tambaş

Çerçeve Sunuş: Eren Buğlalılar – Sanatta Anlamın Gerçek Yaratıcıları: Halk Kitleleri

* Eda Aslı Şeran – Yasama Tiyatrosu: “Mutlu Olmak İçin Cesaretli Olun!”

* Burak Bakır – Günümüzde Sinemanın Politik Geri Çekilişi

* Dilşad Taşdelenler – Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Doğaya Etkileri Üzerine Eleştirel Yaklaşımlara Çağdaş Sanattan Örnekler

* Serenay Şahin – Etkileşimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam StratejileriC7 Oturumu: Kapitalizm, Küreselleşme, Gelişme

Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya

* İzzettin Önder ve Aynur Uçkaç – Geç Gelişen Ekonomilerde Teknoloji Konusu

* Özgür Öztürk – Sürdürülebilir Kalkınma Ne Kadar Sürdürülebilir?

* Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman – Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal Küreselleşme Üzerinden Okumak

* Serap Sarıtaş ve Serter Oran – Toplumun Doğası, Doğanın Teknolojisi: Kürt Kâğıt Toplayıcıları Üzerine Bir Çalışma

* Çağla Diner ve Semiha Arı – Batman’da Mikrokredi Programı ve Sosyal Girişimcilik Meselesi13.30 A8 Oturumu: Ekoloji Bağlamında Kapitalizm vs Sosyalizm

Oturum Başkanı: Aydın Gelmez

* Adnan Avcı – Kapitalizmin Ekolojik Algısı(zlığı)

* Vefa Saygın Öğütle – Ekolojik Marksizm’in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden Gerçekliklerdir?

* Zafer Ülger – Ekolojik-Ekonomi Literatüründe Enerji-Değer Tartışması

* Hande Atay ve Ethemcan Turhan – Ekososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül

* Stefo Benlisoy – Ekososyalist Stratejinin İnşası ve Ekolojik DevrimB8 Oturumu: Medya ve İktidar

Oturum Başkanı: Sevilay Çelenk

* Uğur Yağan ve Gülseren Adaklı – Sosyal Medya Tartışmaları Bağlamında Teknoloji ve Kapitalizm

* Sercan Kıyak – Korsan Partisi: Dijital Yeniden Üretim Çağında Politika

* Doğan Emrah Zıraman – İnternette “İllegal” Mücadele: RedHack

* Erkan Karabay – Kürt Toplumsalında Bir Değişim Dinamiği Olarak Kürt Medyası

* Nurettin Öztatar – Sermaye İktidarları İçin Kültür, Politika Taşıyıcısı-Yayıcısı Olarak Medya: Gerçek YalanlarC8 Oturumu: Doğa ve Toplumun Bir Kesişme Yeri Olarak Mevsimlik Tarım İşçiliği

Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu

* İclal Ayşe Küçükkırca – Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri

* Sidar Çınar – Kırsal Dönüşümün Kayıp Sonucu Olarak Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar16.00 A9 Oturumu: Kapitalizm ve Mekân

Oturum Başkanı: Nida Kamil Özbolat

Çerçeve Sunuş: Necati Uyar

* İrfan Mukul – Mekânsal Neoliberalizm Bağlamında Kentsel Dönüşüm

* Esra Sert Akifoglou – Kapitalizm Kıskacında Doğayı Dönüştüren Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Pratiklerinin Karşılaştırılması

* Sevgi Canpolat – Kentin Haleti Ruhiyesi: Kapitalizmin Ürettiği Bireyin Psikologların Bakışıyla Betimlenmesi

* Çiğdem Yel – Trakya’ya Yığılan İstanbul

* Arzu Erdinç ve Pervin Şenol – Turizm Kıskacında Doğal Mekânlar: Tüketim Mekânlarının YaratımıB9 Oturumu: Sermaye, Toplum ve Sağlık

Oturum Başkanı: Aslı Davas

* Deniz Akgün – Üretim İlişkileri ve Sağlık

* N. Bülay Doğan – İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet: Bir İlerleme İmkânı mı, Yeni Rant Biçimleri mi?

* Ayhan Bilgin – Biyopolitik ve Sağlık

* Adile Arslan Avar – Doğanın Metalaştırılmasında Son Uğraklar: Yaşambilimlerinde Genetikleştirme ve BiyoteknolojilerC9 Oturumu: Kapitalizmin Kuşatması Altında Küba: Farklı bir Doğa–Toplum–Teknoloji Yaklaşımı

Oturum Başkanı: Semiha Günal

* Esin Saraçoğlu – Kızıl Küba’nın Yeşil Devrimi

* Nahide Özkan – Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi

* Ethem Torunoğlu ve Tezcan Eralp Abay – Küba’da Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir Gelişme

* M. Onur Çuvalcı ve N. Göksun Özhan – Küba’da Afet Yönetimi9 Eylül Pazar (Mordoğan)


10.00 A10 Oturumu: Neoliberal Tâhkim: AKP

Oturum Başkanı: İzzettin Önder

* Polat S. Alpman – Neoliberal Kalkınma İdeolojisi ve Ekoloji-Politik Eleştirinin İmkânı

* Yasin Durak – Dinî Şefin Ütopyası

* Çağla Pınar Tunçer ve Nahide Konak – “İsraf”tan “Refah”a: Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin Çevre Söylemi

* Oğuz Oyan – AKP Vahşi Kapitalizminin Kıskacında Doğa-Toplum ve Kentler

* Lami Özgen – Son 10 Yılda Kamu Çalışanları Sendikal MücadelesiB10 Oturumu: Tarımda Neoliberal Erozyon

Oturum Başkanı: Umut Ulukan

Çerçeve Sunuş: Yaşar Uysal – Neoliberal Politikaların Dünyada ve Türkiye’de Tarıma Yansımaları

* Ayşe Koçak – Çiftçi Destekleme Sistemi ve Tarım Reformu Siyasal İktisadı: Türkiye Tarım Politikalarının 2000 Sonrası Dönemde Dönüşümü

* Mine Şirin – Hayvan Yemlerine Yapılan Kimyasal Müdahaleler ve Etkileri: Tavuk Yemi Örneği

* Sabri Karadoğan ve Aşir Yaman – Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği)C10 Oturumu: Üniversitede Neoliberal Çöküş

Oturum Başkanı: Hakan Mıhçı

* Atilla Göktürk – Kamu Yönetiminde...! Üniversite

* Süleyman Ulutürk – Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Performans Esaslı Bütçeleme ve Üniversitelerde Performans Uygulaması

* Aslı Odman ve Hakan Arslan – Üniversite-Sermaye İşbirliği mi? Kar Amaçlı Üniversite Şirketleri ve Laureate/Bilgi Örneği13.00 A11 Oturumu: Çalışma Grupları Sunumu

Oturum Başkanı: Özge İzdeş

* Kentsel Dönüşüm, Kentsel Kimlik ve Mekân Algısı

* Kapitalist Modernleşmede Tahakkümün Çeşitli Yüzleri

* Hukuk ve Teknik Bağlamında Kent ve Çevre Davaları

* Ekofeminizm

* HES’ler, Belgeseller, MücadeleB11 Oturumu: Poster Sunumları

Oturum Başkanı: İlker Özdemir

* Fethi Demir – Dersim Trajedisinin Romana Yansımasına Bir Bakış

* Mesure Kaplan – Hazır Gıdalara Karşı Ev Yoğurdu

* Eda Coşlu – Küresel Isınma ve Ekolojik Yıkım

* Halil Eşiyok, Cansu Doğan ve Yasin Akdağ – Sürdürülemez Enerji Üretimi ve Doğanın Tahribatı15.00 Kapanış Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Anayasa Tartışması (A Salonu)

–tutuklu öğrenci ve akademisyenlere ithaf edilmiştir–

Oturum Başkanı: Tülin Öngen

* Selçuk Kozağaçlı – Yasalara ve Hükümetlere (Zulme) Karşı Direnme, Anayasal Bir Hak Olarak Tasarlanabilir mi?

* Remzi Altunpolat – Bir "Gökkuşağı Anayasası" Tasavvurundan İzdüşümler

* Ayşegül Devecioğlu – Anayasa Süreci Kapitalizme Karşı Mücadele Açısından Nasıl

 

Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.