13 Eylül 2010, Bayraklı Adliyesi
13 Eylül 2010, Bayraklı Adliyesi
Eklenme Tarihi: 14.09.2010 12:58
Facebook'ta paylaş
0

*12 Eylülcüler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.*

Bilindiği gibi;* *Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) "AKP zihniyetine 'hayır' Referandumda 'EVET'", "Bugün EVET, Yarın Yeni Bir ANAYASA"* *sloganlarıyla anayasa değişikliği referandumuna *EVET *oyu verilmesinden yana olduğunu açıklamıştı.

Referandum yapıldı, anayasa değişikliği halkoylaması ile onaylandı ve 12 Eylül Anayasası'nın Geçici 15. maddesi kalktı. Böylelikle; "12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanan TBMM Başkanlık Divanının oluşmasına kadar geçen süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini kullanan Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından sorumlu olan görevlilere sağlanan her türlü cezaî, malî veya hukuki dokunulmazlıklar", yani darbecilerin yargılanmasını önleyen anayasa hükmü kaldırıldı.

Daha önce kamuoyuna açıkladığımız gibi; anayasa değişikliğinden sonraki ilk işimizi gerçekleştiriyoruz. 12 Eylül Darbecileri ve diğer sorumlular hakkında *"Darbe yapmak, anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak vb*" suçlarından suç duyurusunda bulunuyoruz.

Suç duyurusu dilekçemizde de görüleceği üzere; darbeyi gerçekleştiren generallerin yanı sıra darbe sırasında görevde olan ve daha sonra görev alan kuvvet komutanları, ordu komutanları, bakanlar kurulu üyeleri, sıkıyönetim komutanları, faşist baskı yasalarının uygulayıcısı olan anti-demokratik uygulamalardan sorumlu valiler, emniyet müdürleri, işkence ve gayri insani muameleden sorumlu tüm kamu görevlileri şüpheli olarak gösterilmiştir.

Suç duyurusu üzerine yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda 12 Eylülcülerden hesap sorulması sağlanacağı gibi, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir düzenin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır.

Bununla birlik, kısmi bazı iyileşmeler getiren bu anayasa değişikliği yeni Anayasa ihtiyacının güncelliğini ortadan kaldırmamıştır. *Türkiye toplumu, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal ve ekolojist bir anayasayı hak ediyor. *Yeni anayasa çalışmaları içinde de aktif olarak yer almayı sürdüreceğiz.


Arif Ali Cangı

EDP İzmir İl Başkanı

***

13 Eylül 2010 - İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİLER : Arif Ali Cangı- EDP İzmir İl Başkanı

Aşağıda ad-soyad ve imzaları olan kişiler

ŞÜPHELİLER :

1-Kenan Evren (Gen. Kur. Eski Bşk.)
2-Nurettin Ersin (Kara Kuv. Eski Kom.)
3-Tahsin Şahinkaya (Hava Kuv. Eski Kom.)
4-Nejat Tümer (Deniz Kuv. Eski Kom.)
5-Sedat Celasun (Jandarma Gen. Eski Kom.)
6-Bülend Ulusu (TC. Eski Başbakanı)
7-Dönemin Bakanlar Kurulu Üyeleri
8-Sıkıyönetim Komutanları
9-Valiler
10-İl ve ilçe Askeri yetkilileri
11-İlçe ve İlçe Emniyet Müdür ve amirleri
12-Diğer askeri ve sivil özel görevlendirilmiş memurlar.
13- Dilekçe ekindeki şüpheliler listesinde adı yazılı olanlar.

SUÇ : Darbe yapmak, anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak vb.

SUÇ TARİHİ : 12 Eylül 1980 – 7 Aralık 1983

AÇIKLAMALAR :

1-)12 Eylül 1980 sabahı saat 03:59’da Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur. Bu darbe emir-komuta zinciri içinde, yukarıdan aşağı, askeri hiyerarşi çerçevesinde cereyan etmiştir. Darbeyi yapan üst düzey komutanlar, Milli Güvenlik Konseyi adı altında anayasa yapılana dek yasama ve anayasada değişiklik yapma yetkilerini üzerlerine almışlardır. MGK kendisi hakkında kanun da çıkartarak yasal zeminin üzerine oturmuştur. Yasamayla beraber darbeci komutanlar birçok yürütme işlemini de yerine getirmiştir. Milli Güvenlik Konseyi, yukarıda ad ve soyadları yazılı Genel Kurmay Başkanı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarıyla Jandarma Genel Komutanı’ndan oluşan beş kişilik bir kuruldur. MGK, mevcut hükümeti yıkarak yerine Bülend Ulusu’ya kurdurttuğu hükümeti koymuştur. Askeri darbe sonucu yukarıda isimleri yazılı şüphelilerin emir ve talimatlarını uygulayan kamu personeliyle sivillerin tümü suç işlemiştir.

2-) Şüpheli Genel Kurmay Eski Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in kendi ifadeleriyle sabit olan “darbe zeminini hazırlamak için şartların olgunlaşması beklenmiştir”. Şüpheli Kenan Evren’in emir ve talimatlarıyla suç tarihi olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinden yaklaşık 6 ay önce suç belgesi Bayrak Harekat Planı hazırlanmıştır.

3-) 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda işçi bayramını kutlayan kalabalığın üzerine ateş açarak gerçekleştirilen katliamın 12 Eylül darbesini tetikleyen, plan ve raporları kozmik odalarda saklanan, derin bir suikast olduğu bilinmektedir. Maraş katliamı ve Çorum - Malatya olaylarının toplumsal çatışma çıkarmaya yönelik derin devletin sevk ve idaresinde, bir kısım insanların milli-dini duyguları tahrik edilerek yaptırıldığı gün yüzüne çıkmıştır. Türk-Kürk ayrımcılığı, Alevi-Sünni çatışması, şeriat-komünizm korkutmaları, şüpheliler tarafından yıllarca uygulanan psikolojik harekat planlarının ürünüdür. Toplumu kontrol altında tutmak amacıyla farklılıklar rejim tehdidi gibi gösterilerek ayrımcılık körüklenmiştir. Bu sebeple toplumda yarılmalar meydana gelmiştir. Üretilen kaos ortamında yasal olarak çözüm yoluna iktidardaki hükümetin karar vermesi gerekirken yapılan darbe, anayasal düzene açıkça müdahaledir.

4-) Darbe sonucu; TBMM kapatılıp anayasa ortadan kaldırılmıştır. Siyasi partilerin kapısına kilit vurulup mallarına el konulmuştur. 650 bin kişi gözaltına alınmıştır. 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiştir. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmıştır. 7 bin kişi için idam cezası istenmiştir. 517 kişiye idam cezası verilmiştir. Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asılmıştır (18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, 1’i Asala militanı). İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderilmiştir. 71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılanmıştır. 98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan yargılanmıştır. 388 bin kişiye pasaport verilmemiştir. 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atılmıştır. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılmıştır. 30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitmiştir. 300 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür. 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelenmiştir. 937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklanmıştır. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durdurulmuştur. 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verilmiştir. 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istenmiştir. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. 31 gazeteci cezaevine girmiştir. 300 gazeteci saldırıya uğramıştır. 3 gazeteci silahla öldürülmüştür. Gazeteler 300 gün yayın yapamamıştır. 13 büyük gazete için 303 dava açılmıştır. 39 ton gazete ve dergi imha edilmiştir. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirmiş, 144 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür. 14 kişi açlık grevinde ölmüştür. 16 kişi “kaçarken” vurulmuştur. 95 kişi “çatışmada” ölmüştür. 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verilmiştir. 43 kişinin “intihar ettiği” bildirilmiştir.

Bu kara tabloda, 12 Eylül askeri darbesine zemin hazırlamak için, yapılmış olay suikast, toplumsal kıyım, planlanmış toplumsal olay adı altındaki cinayetler yer almamaktadır.

5-) İktidardaki hükümete bağlı olan şüphelilerin, iktidarın talimatları dışında hiçbir şey yapma hak ve yetkileri yokken, yasaları açıkça ihlal ederek anayasal düzeni yıkmaya yönelik yaptıkları eylem ve işlemler suçtur. Şüphelilerin emir ve talimatlarını uygulayan kamu personeli ve sivil kişiler de suç işlemiştir. İşlenen suçların cezalandırılması amacıyla yapılacak soruşturmalara engel olmak amacıyla 1982 anayasasına konulan geçici 15. Madde, 12 Eylül 2010 günü referanduma sunulan anayasa değişiklik paketini halkın çoğunluğunun onaylamasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Şüphelilerin işledikleri suçların soruşturmasına geçici 15. Madde engel olduğundan zaman aşımı kesintiye uğramıştır, zamanaşımı söz konusu değildir. Kaldı ki şüpheliler darbe günü ve devamında suç işlemeye devam ettiklerinden dahi zamanaşımı hiçbir şekilde dolmamıştır. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda, çağdaş toplumların hukuk düzenlerinde zamanaşımı söz konusu değildir. Nazi Almanya’sında insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımın olmaması bu somut duruma emsaldir. Yukarıda ve ekli listede isimleri yazılı ve kovuşturma sonucu kimlikleri tespit edilecek şüphelilerin işlemiş oldukları darbe suçu nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak zarar gördüğümüzden şüphelileri şikâyet etmek gerekmiştir.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve re’sen nazara alınacak durumlara istinaden; isimleri bildirilen ve kovuşturma sırasında isimleri tespit edilecek olan şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak, darbe yapmak, anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak suçlarından cezalandırılmaları için gerekli kamu davasının açılmasını diliyoruz. Saygılarımızla.

Şikâyetçiler
Arif Ali Cangı (EDP İzmir İl Başkanı)


Şüpheliler Listesi:

13 Eylül 2010 tarihli “Darbe yapmak, anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak vb” suçlarından yapılan suç duyurusu dilekçesinin eki olarak şüpheliler listesi;

12 Eylül Döneminin:

MGK ÜYELERİ

1- Org. Kenan EVREN 2- Org. Nurettin ERSİN 3- Org. Tahsin ŞAHİNKAYA
4- Ora. Nejat TÜMER 5- Org. Necdet ÜRUĞ 6- Org. Necip TORUMTAY


A) Kuvvet Komutanları
Kara Kuvvetleri Komutanları:
7- Org. Haydar SALTIK: MGK Genel Sekreteri, İstanbul Sıkıyönetim Komutanı ve aynı zamanda cuntanın ''akıl hocası'', ''Bayrak Planı''nın hazırlayıcısı.
8- Org. Necdet ÖZTORUN/- Org. Kemal YAMAK

Hava Kuvvetleri Komutanları:
9- Org. Halil SÖZER 10-Org. Cemil ÇULHA 11-Org. Safter NECİOĞLU

Deniz Kuvvetleri Komutanları:
12- Oramiral Zahit ATAKAN 13-Oramiral Emin GÖKSAN 14-Oramiral Orhan KARABULUT
Jandarma Genel Komutanları:
15- Org. Fikret OKTAY 16-Org. Mehmet BUYRUK 17-Org. Adnan DOĞU
18-Org. Burhanettin BİGALI: 6.Kolordu Komutanı iken cezaevlerindeki baskıdan ve Serdar SOYERGİN'in idamından sorumlu.

B) Ordu Komutanları
19- Org. Recep ERGUN: İstanbul ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlıkları yaptı. Bu görevlerindeki uygulamaları birçok yönüyle basına da yansıdı.
20- Org. Doğan GÜREŞ: 1. Ordu Komutanı
21- Org. Bedrettin DEMİREL: 2. Ordu Komutanı
22- Org. Selahattin DEMİRCİOĞLU: 3. Ordu Komutanı
23-Org. Sabri YİRMİBEŞOĞLU: 3. Ordu
24-Org. Hüsnü ÇELENKLER: 3.Ordu
25-Org. İ.Hakkı AKANSEL: 4. Ordu Komutanı ve dönemin İstanbul Belediye Başkanı
26-Org. Süreyya YÜKSEL: 4. Ordu Komutanı
27-Org. Sedat GÜNERAL: NATO Güneydoğu Avr.Müt.Kuv.Kom.
28/-Org. Ragıp ULUĞBAY:
29-Org. Kaya YAZGAN: Kürt halkına ve Diyarbakır cezaevinde yapılan işkencelerden katliamlardan sorumludur.
30- Korg. Nevzat BÖLÜGİRAY 6. Kolordu Komutanı
31-Korg. Hakkı KAYA
32-Korg. Bülent TÜRKER
33-Korg. Hayri ÜNDÜL: 7.Kolordu Komutanı ve MİT Müsteşarı
34-Korg. Aşir ÖZERER: 7.Kolordu Komutanı
35-Korg. İ. Hakkı KARADAYI: 8.Kolordu Komutanı
36-Korg. Nazım POZAN: 15.Kolordu Komutanı .
37- Tuğg. Osman ÇİTİM: Tunceli Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı ve jandarma Tugay Komutanı olarak Kürt halkına yönelik işkence ve katliamlarda bizzat yer almıştır. Devrimcilerin yakalandığı yerde öldürülmesi emrini vermiştir.
38- Tuğg. Ahmet TURHAN: Kürt halkına yönelik işkence ve katliamların bizzat içinde yer almıştır.
39- Korg. Suat İLHAN: 1983'e kadar Diyarbakır Kolordu Komutanı olarak Kürt halkına yönelik soykırım ve asimilasyon politikasının uygulayıcısı olduğu gibi, daha sonra da ''Atatürk Dil, Tarih Yüksek Kurulu'' Başkanı olarak, faşist ideolojiyi ''Atatürkçülük'' adına kitlelere empoze etmede birinci derecede rol almıştır.
40- Tümamiral Işık BİREN: Cuntanın koordinatörü
41- Koramiral Nejat SERİM: Donanma ve Sıkıyönetim Komutanı
42-Tümg.Yusuf HAZNEDAROĞLU: Maraş Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı. Maraş'ta bizzat işkenceleri yönetmiş ve katılmış, işkencede devrimcilere ''biz sizi beton çukurlara gömmeyi bilirdik ama ah şu dengeler yok mu!'' diyen bir faşist.
43- Erhan GÜRCAN: Çanakkale Sıkıyönetim Komutanı.
44- Korg. Hulusi SAYIN: Özel Kolordu Komutanı olarak gerek yurtiçi, gerekse Irak'taki ''sıcak takip''te Kürt halkına soykırım uygulayan kişidir.
45- Tuğg. Mehmet YAVUZER: İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı yapan, Sultanahmet ve Sağmalcılar-2 cezaevlerideki baskı ve işkencelerin emrini veren kişidir. Ölüm Orucu'nda dört devrimcinin katlinden de sorumludur.
46- Org. Celal BULUTLAR: Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı
47 -Org. İbrahim TÜRKGENCİ: Milli Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı, ayrıca 66. Tümen Komutanlığı döneminde Metris'teki işkencelerden sorumlu.
48- Org. Sabri DELİÇ: Milli Savunma Bakanlığı eski Müsteşarı ve 8. Kolordu eski Komutanı 49- Org. H. Nusret TOROSLU: MGK Genel Sekreteri

Katliamların Düzenleyicisi MİT Görevlileri

Tüm MİT işkencecileri, muhbirleri ve diğer görevlileri baskı, işkence ve faşist terör suçlusudur.

50- Fuat DOĞU : MİT eski Müsteşarı 51-Hayri ÜNDÜL-MİT Müşteşarı 52-Teoman KOMAN : MİT Müsteşarı
53-Mehmet EYMÜR : MİT Kaçakçılık Daire Başkanı
54- Hiram ABAS : MİT Müsteşar Yardımcısı
55- Atilla AYTEK : MİT üst düzey yetkilisi, Kaçakçılık Daire Başkanı
56- İsmet Y.ERENSOY : MİT Personel Daire Başkanı
57- Nuri GÜNDEŞ : MİT İstanbul Başkanı
58- Erkan GÜRVİT : MİT üst düzey yetkilisi ve Kenan EVREN'in Güvenlik Danışmanı
59- Ruzi NAZAR : CIA ajanı, silah kaçakçısı ve MHP'nin örgütleyicisi, ABD vatandaşı
60- Korkut EKEN : Mehmet EYMÜR'ün yardımcısı
61- Cengiz ABAOĞLU : MİT'in kaçakçılık işleri sorumlusu
62 -Hanefi AVCI : MİT Van-Hakkari sorumlusu .

Bazı MİT Görevlileri ve Muhbirleri:

63-Doğan SOLMA 64-M. Ali KAŞIKÇILAR 65-Süleyman YENİLMEZ 66-Veli ÖZATAMAN 67-Seçkin AYNA 68- Aziz ÇEVRİMEN 69-Kemal TATAR 70-Serdar ÖZENÇ 71-Bilal KUMKENT 72-Niyazi OKTUNA 73-Hanifi ASKARAN 74-Mustafa POYRAZ 75- Ahmet ŞENDUL 76-Bülent ÖZTÜRKMEN

12 Eylül'ün Valileri

Olağanüstü yetkilerle donatılan 12 Eylül valileri özellikle, sıkıyönetimin kalkmasıyla cuntanın sivil görünüm altında yürütülmesinde, gösterileri, mitingleri yasaklamaktan, kitlelerin siyasal faaliyete katılımını önlemeye kadar birçok konudaki faşist baskı yasalarının uygulayıcısı olarak önem kazandılar ve anti-demokratik uygulamalardan sorumludurlar.

77- Nevzat AYAZ : İstanbul ve İzmir Valisi
78-Vecdi GÖNÜL : Ankara ve İzmir Valisi
79-Saffet A. BEDÜK : Emniyet Gene Müdürü ve Ankara Valisi
80-Hayri KOZAKÇIOĞLU : Adana ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi
81-Kenan GÜVEN : Tunceli Valisi
82- Cengiz BULUT, Tunceli Valisi
83- Reşat AKKAYA : Ordu Valisi, TÜRKEŞ'e rapor yazan ve Fatsa ''Nokta Operasyonu''nun düzenleyicisi
84-Recep YAZICIOĞLU : Tokat Valisi
85- Tevfik BAŞAKAR : Zonguldak Valisi; MHP davası sanıklarından
Yukarıda isimleri yazılı olanlar icraatlarıyla en çok adından söz ettirmiş olanlardır; yoksa tüm valiler, vali yardımcıları, sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalarından, demokratik hakların gaspından, baskı ve işkencelerden, katliamlardan sorumludurlar.

Emniyet Genel Müdürleri, Emniyet Müdürleri, Şube Müdürleri, İşkenceci Polisler ve Ordu Mensupları:

86- Fahri GÖRGÜLÜ : Emniyet Genel Müdürü
87- Sabahattin ÇAKMAKOĞLU : Emniyet Genel Müdürü
88-Ülkü MERT : Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanı
89-Necati ALTUNTAŞ : İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürü
90-Hüseyin ÇAPKIN :Emniyet Genel Müdürlüğü siyasi konulardan sorumlu müdür yardımcısı
91-Şükrü BALCI : İstanbul Emniyet Müdürü, birçok devrimcinin katlinden doğrudan sorumlu
92-Ünal ERKAN : Ankara Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü ve Edirne Valisi
93-Mümtaz BAYKAL : İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı
94- İsmail TAŞKAFA 95 - Ziver ÖKTEN
96-Lütfü TOMUŞ : İzmir Emniyet Müdürü, Bursa Emniyet Müdürü ve bir dönem İstanbul Siyasi Şube Müdürü olarak işkencelerden sorumlu
97- Ahmet KARAKURT : İzmir Emniyet Müdürü
98-Ahmet ATEŞLİ : İstanbul emniyet amirlerinden. Görev yaptığı dönemde birçok devrimciye işkence yapılmasından ve Mustafa IŞIK ve birçok devrimcinin katlinden sorumlu
99- Hamdi ARDALI : İzmir Emniyet Müdür yardımcısı, İstanbul Emniyet Müdürü
100- Uğur GÜR : İzmir Emniyet Müdür yardımcısı ve bir dönem İstanbul'da birçok devrimcinin katili
101- Ali AKAN : Ankara Emniyet Müdürü ve DAL grubu sorumlularından
102- Azmi DERİN : Ankara I. Şube Müdürü ve DAL grubu sorumlularından
103- Mehmet AĞAR : İstanbul I. Şube Müdürü ve Ankara Emniyet Müdürü
104- Hasan ERYILMAZ : Ankara I. Şube Müdürü
105- Atilla AKSOY : Ankara Emniyet Müdür yardımcısı
106- Cevdet SARAL : Ankara Emniyet Müdürlüğü I. Şube Müdür muavini ve DAL grubu sorumlularından
107- Barbaros H. AYDIN : Ankara Emniyet Müdür yardımcısı
108- Zeynel A. AKSOY : Ordu Emniyet Müdürü
109- Kemal ÇELEBİ : Erzincan Emniyet Müdürü
110- Celal ŞİRİNTERLİKÇİ : Tunceli Emniyet Müdürü
111- Ömer İLERİ : Çorum Emniyet Müdürü
112- Şükrü YETİMOĞLU : Hatay Emniyet Müdürü
113- Ali SAKALLI : Kütahya Emniyet Müdürü
114- Erol İzzet KESECİ : Gaziantep Emniyet Müdür yardımcısı
115- M. Ali ÖZEN : İzmit Emniyet Müdürü
116- Şerafettin GÖKÇEÖREN : Edirne Emniyet Müdürü
117- Bolat BOLALOĞLU : Antalya Emniyet Müdürü
118- İlhan LOSTAR : Kırklareli Emniyet Müdürü
119- Şakir ERTAN : Trabzon Emniyet Müdürü
120- Fahrettin SÖKMENER : Kocaeli Emniyet Müdürü
121- Erol İNCE : Bilecik Emniyet Müdürü
122- Abdullah SELVİ : Tekirdağ Emniyet Müdürü
123- Mithat ŞAHİN : Afyon Emniyet Müdürü
124- Kemal TACİROĞLU : Eskişehir Emniyet Müdürü
125- Orhan KAYNAMAZ : Eskişehir Emniyet Müdür yardımcısı
126- Halil BOZDOĞAN : Eskişehir Emniyet Müdür yardımcısı
127-Turan KOZAN : Manisa Emniyet Müdürü
128- Mehmet CANSEVEN : Elazığ Emniyet Müdürü
129-Asaf ÇALIŞKAN : Yozgat Emniyet Müdürü
130- Gültekin DEMİR : Muğla ve Adana Emniyet Müdürü
131- Aydın GENÇ : Mardin Emniyet Müdürü
132 - Zeki ÖTER : Emniyet Genel Müdür Muavini
133-Yaşar GÖKIŞIK : Kayseri Emniyet Müdür yardımcısı
134-Mustafa TAŞKAFA : Edirne Emniyet Müdür yardımcısı ve İstanbul Çevik Kuvvet Müdürü
135- Ertuğrul OĞAN : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
136-Mustafa TEKELİ : Emniyet Genel Müdürlüğünde muavin
137-Ali DERE : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
138-Halit KARABULUT : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
139- Erdem YURTSEVEN : Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden
140- Beyhan ERTÜRK : İstihbarat Daire Başkanı
141- Osman GÜVENİR :
142- Ümit ERDAL : Asayişten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
143- Tuncer MERİÇ : Kaçakçılık ve İstihbarat Daire Başkanı
144- Metin AKSOY : İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve İstanbul'da müfettiş
145- Mustafa YİĞİT : Teftiş Kurulu Başkanı, bir dönem İstanbul Emniyet Müdürü
146- Oktay ENGİN : APK uzmanı 147-Ümit ESMER 148-Edip BULUT 149-Alpaslan BİLGİNER 150-Raşit YILMAZ
151-Mehmet AKSU : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
152-Yüksel TUNCER : Florya Polis Okulu Müdürü
153- Halil BAHÇEKAPILI : Müfettiş
154- Rıfat ÖZBİRGÜL
155-Nuri ESİRGEN : Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı
156-Güven ŞAHİN : İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı
157-Lütfü LÜK .
158-Orhan ACAR : Ankara Emniyet Müdür yardımcısı
159-Mehmet KAYTAN : Kars I. Şube Müdürü
160- Mustafa ÖZER : Kars siyasi şube sorgu amiri
161- Altay POLAT : Ankara siyasi şube müdürlerinden
162- Mustafa KULALAR / - Mustafa ATAK / - Aydın GÜNEY :
163- Fahrettin METİN : Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi Silah ve Mühimmat Şube Müdürü/ - 164- Halil SULTAR : Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi Şube Müdürü .
165- Haluk GÖZEN : İstanbul Eminönü Emniyet Amiri
166- Dursun HOCAOĞLU : Üsküdar Emniyet Amiri
167- Oral ÇIĞ : Adana 1. Şube Müdürü
168- Nihat ÜLKEKUL : Emniyet müfettişi.
169- Cemal ERSOY : Komiser muavini

İstanbul Siyasi Şubenin İşkencecileri:

- Tayyar SEVER : I. Şube eski Müdürü / - Metin GÜNAY : I. Şube Müdürü
- Mete ALTAN : I. Şube Müdürü ve K Grubu Şefi; işkence ve katliamlarıyla ''hak ettiği'' ödülü ''arkadaşlarım yargılanırken ben ödül alamam'' diyerek reddeden işkenceci faşist, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı
- Vedat CEM : I. Şube Müdür yardımcısı
- Aydın BARIŞ : K Grubunda komiser muavini ve DS 1 masası sorgu timi şefi, yoldaşlarımızın işkence ve kurşuna dizilerek katledilmelerinden sorumlu işkencecilerden
- Fikret ALTUN : Ortaköy Emniyet Amiri; tüm DS sorgu timindekiler gibi yukarıdaki suçlardan sorumlu
- Fikret IŞINKARALAR : DS sorgu timinde komiser muavini ve aynı suçlardan sorumlu
- Celal DEMİRTAŞ : I. Şube'de komiser muavini aynı suçlardan sorumlu
- Ferruh TOP : Aynı görev ve aynı suçlar / - Mehmet ÖZTURHAN / - İsmail DOLUNAY / - Ahmet TOPRAK.
- Ali Rıza ATAK : I. Şube'de MLSPB sorgu timi şefi komiser, benzer görev ve suçlar / - Mete BOZBORA : I. Şube kısım amiri / - Asım BEKAROĞLU : I. Şube'de baş komiser / - İbrahim BAYKARA : I. Şube'de komiser / - Talat GÜL : I. Şube'de komiser / - Kemal ATEŞ : I. Şube'de polis/ - Yaşar UZUN : I. Şube'de polis / - Yılmaz HEMEN : I. Şube'de polis/ - Şakir ÖCAL : I. Şube'de polis / - Sabahattin PERÇİN :
- Sedat BULUÇ / - Mustafa BAL / - Erol PORTAKAL / - Caner AKYOL/ - Muhammet AYKUT / - Hayrettin ÇAKI / - Celal ASLAN/ - Niyazi ÇOMAK / - Yusuf TOKUR / - Ömer ERDAL / - Ahmet ERKAN : I. Şube'de polis / - Seyfettin..... : (kod adı:Çekirge)
- Nurettin...... : (kod adı: Peşkir) / - Bidat YILDIZ /- Selahattin TUTER / - İlhan ÖZGÜL.

İstanbul II. Şube'de Görevli İşkenceciler:

- Ramazan ÖZKAPLAN/ - Erdoğan TOPÇU / - Mehmet ÖZTARHAN

Fatih Emniyet Amirliği'nde Görev Yapmış İşkenceciler:

- Hasan UÇAR : Ekipler Amiri / - Ali ÇOŞKUN / - Vural KURT / - Tuncay KATIRCIOĞLU/ - Dursun UYKUSEVER / - Emin DURAN

İstanbul Ümraniye Karakolunda Görev Yapmış İşkenceciler:

- Hasan ÖZ : Komiser/ - Servet ÖZAKAN : Polis memuru

Ankara Siyasi Şube ''DAL Grubu'' İşkencecileri:

DAL Grubu ekibi, Behçet DİNLERER, Zeynel Abidin CEYLAN, Adil YILMAZ, Metin SARPBULUT, Hasan Asker ÖZMEN, Satılmış Şahin DOKUYUCU'nun işkenceyle öldürülmesinden sorumludur.

- Ülkü MET : Emniyet Amiri DAL Grubu Operas yon ve Sorgu Ekipleri Grup Amir yardımcısı
- Kemal YAZICIOĞLU : Başkomiser, DAL Grubu Operasyon ve Sorgu şeflerinden
- Hüseyin KARABULUT : Başkomiser/ - Bahar ÖZTÜRK : Başkomiser, sorgu timleri amiri / - Rıdvan GÜLER : Komiser muavini ve sorgu timi amiri . / - Ali ÇAKIR : Komiser muavini /- Aydın KAPICI / - Ahmet YILMAZ/ - Can BAŞER

- Ferruh CANKUŞ/ - Hasan YAŞAR/ - Mustafa HASKIRIŞ /- Mustafa ÖNER /- Mehmet ASLAN / - Ömer BÜLBÜL/ - Tuncay YAĞMUR / - Ökkeş ŞANLI : Komiser . / - Osman AK / - Muzaffer ÖZBAŞ : Komiser/ - İbrahim DEDEOĞLU.

İşkenceci Polis Memurları:

- Abdülkadir KİRİŞÇİ/ - Arif DEMİR / - Ali Rıza YILMAZ / - Ali TÜRÜDÜ / - Bekir PULLU / - Celal ÇOBAN/ - Abdurrahman ÖZCAN / - Ahmet BAY / - Adem BARUT / - Bekir KIR / - Bilal YENİÇERİ/ - Celal SANDAL/ - Cevdet YAZICI/ - Ercan FIRAT
- Fuat KARAKARTAL/ - Hamdi AKDI / - Kazım KARABULUT/ - Muzaffer PAÇACI

- Mustafa DİNÇ/ - M. Sait ÖZER/ - Mustafa ÇOBAN / - Mustafa ÖNAYAR / - Muzaffer ALTINTAŞ/ - Mustafa ÖZCİHAN/ - Necdet ALGÜL/ - Nihat TÜMAKIN / - Sıraç KAYATURAN/ - Sadrettin ERGÜN / - Yusuf GÖKALP / - Bilal SAY/ - Çetin ÇATAL/ - Ekrem BAGANA / - Halil KARTAL/ - İhsan SAYIM / - Kemal GÜLGEÇLİ/ - M. Ali DEMİR/ - Mustafa ALTINTAŞ / - Mustafa UNCULAR / - Murat DOĞAN / - Mustafa SEDA / - Menderes BİLGİLİ / - Nizam ŞEREF / - Osman CEYLAN / - Şehmistan ÇELİK / - Turan ÖZTÜRK / - Ziya ÖZDEMİR / - Erol AYTEKİN / - Davut BUCAK / - Faruk DARENDELİ/ - Fahrettin İLGÜN / - Kenan AVCI/ - Mehmet GÜNEY

- Münir YAZDIÇ/ - Mücahit ÖZDEMİR / - Mustafa UĞUR / - Mesut SAKAAYAR /- Mustafa BAYIR / - Muzaffer ÇATAK / - Nazif MALKOÇ / - Nuri ONAT / - Recep UZUNTAŞ / - Selçuk ALPASLAN / - Uğur ÖZDEMİR / - Kemal GÖKER / - Harun BOZOKLUOĞLU

Ankara 2. Şube I. Kısım ve Diğer Şubelerden İşkenceciler:

- Bahtiyar ÇANGIR : Başkomiser / - Ali ŞİMŞEK : Komiser / - Abdulgani YILDIRIM :
- Fikri ÖZSAYIN / - Muhlis YILMAZ Başkomiser / - Selahattin KARAÇOR , Komiser muavini / - Kemal AYDIN / - Barbaros ILGIT / - Mehmet YILMAZ :

İşkenceci Polisler:

- Ali ULUÇ/ - Ahmet CİHAN/ - Ayhan ERDAL/ - Cafer ŞAHİN / - Enver GÖKTÜRK / - Erdal ÇAYLAK / - Galip GELAL / - Hıdır ACAR / - Kemal ALTINGANYAN / - Nurettin OĞHAN / - Şaban DAĞHAN / - Zeki YANILMAZ / - Doğan KAYA / - Fevzi AKDOĞAN / - Hasan ŞAHİN / - Hilmi BABACAN / - Mustafa ÇELİKOL / - Naci POLAT / - Süleyman ADAŞ / - Atilla ERDEM / - Cuma ASLANER / - Fikret TOPAL / - Hasan ÖZBİNAY / - İsmet TUNCAYLI / - Selami ÜNAL / - Nail ATALAY/ - Yusuf TÜRKYILMAZ .

Ahmet KARLANGAÇ'ın işkenceyle katledilmesinden esas olarak tüm polis timi sorumlu olmakla beraber en başta Emniyet Müdürü Şükrü BALCI ve yardımcıları emir verenler olarak sorumludurlar. Öte yandan sorumlu olarak yargılananlar ise şunlardır:

- Sabahattin TÜRK : I. Şube komiseri / - Satılmış KÖROĞLU : Polis memuru / - Aydın YILDIRIM / - Ahmet GÖK / - Halis YEMEN :

Ömer AYDOĞMUŞ'un Katlinden Sorumlu İzmir Emniyetinden İşkenceciler:

- Kamil ACUN : I. Şube Müdürü / - Muhlis ZİNCİBİ : Başkomiser/ - Recep ARI /- Süleyman TÜTÜNBAKAN / - Ahmet Samim YETER Komiser / - Hasan OKUR : Polis memuru / - Ertuğrul GERMİR .

Mustafa IŞIK'ın Katledilmesi: 2. Şube Şefi Ahmet ATEŞLİ'nin emir veren olarak baş sorumlu olduğu bu olayda İstanbul 2. Şube I. Kısım 771 no'lu ekip görevlileri sorumludurlar. Bunlar:

- İlyas KILIÇ : Komiser muavini / - Alaaddin AÇAN : Polis memuru

Kars Emniyet Amirliği'nde Şah İsmail SÜT'ün İşkenceyle Katlinden Sorumlu Olan İşkenceciler:

- Mehmet BİNGÖL / - Mustafa BOZ / - Hamdi BALCI / - Mustafa BELGE/ - Osman KAHRAMANOĞLU

Kars'da Mahmut KAYA'nın Katlinden Sorumlu İşkenceciler:

- Mehmet HAYTA / - Selçuk AYYILDIZ / - Mehmet GÜDEN

Tunceli'de Hasan KILIÇ'ın İşkenceyle Katlinden Sorumlu İşkenceciler:

- Metin BALYEMEZ, Yüzbaşı / - Muammer YAZICI / - Nedim KAYNAR, Polis memuru / - Ümit TAŞKIN / - Ahmet MALKOÇ / - Mahir ÇELENK

Ankara Emniyeti'nde Tülay GÜNDAY'a İşkence Yapmaktan Yargılanan İşkenceciler:

- Ahmet CİVAN / - Ülfet ŞEKER / - Haydar ÖZDEMİR/ - Ahmet Nail ATALAY / - Naci POLAT

Mustafa Asım HAYRULLAHOĞLU'nun İşkenceyle Katledilmesinin Sorumluları:

- Ümit BAĞBEK : Komiser / - Mehmet YETİŞ Komiser muavini /H. Hakkı ERDOĞAN'ın İşkenceyle Katlinden Sorumlu İşkenceciler:
- Rahmi KAYA : Polis memuru (İstanbul I. Şubede görevli) / - Ekrem YİĞİT : Polis memuru (İstanbul I. Şubede görevli) / - Erdoğan OĞUZ : Polis memuru (İstanbul I. Şubede görevli) / - Cabir SUBAŞI : Polis memuru (İstanbul I. Şubede görevli) / - İbrahim YILDIRIM : Polis memuru (İstanbul I. Şubede görevli)

Hasan BAYRAK'a İşkence Yaparak Sakat Kalmasına Neden Olan İşkenceciler:

- Mehmet TAŞDEMİR : Komiser muavini (İstanbul I. Şubede görevli) / - Nevzat BAŞOĞLU : Polis memuru (İstanbul I. Şubede görevli)

Bingöl'de Öğretmen Sıddık BİLGİN'i İşkenceyle Öldürdükten Sonra Kurşuna Dizmekten Sorumlu İşkenceci Subaylar:

- Ali ŞAHİN : Yüzbaşı / - Ümit EROL, Üsteğmen/ - İbrahim Yıldız GÖRÜR, Astsubay / - Mehmet ACAR /

İşkenceci Polis Sedat CANER'in İtiraflarında Açıkladığı Maraş Emniyeti'nin İşkencecileri:

- Nevzat BEKAROĞLU : Sıkıyönetim Kurmaybaşkanı/ - Abdulkadir GÖKTANCAR :MİT bölge sorumlusu / - Necdet KANDALAT, Siyasi Şube Müdürü / - Tahir CADDELİ : II. Şube Müdürü / - Hüseyin GÜLERSÖNMEZ, Başkomiser / - Osman ÇEÇEN, Komiser / - Özden KURU : Komiser muavini / - İrfan.... Yüzbaşı / - Arif..... / - Adil..... : Binbaşı

Şebinkarahisar Emniyeti'nden İşkenceciler:

- Yüksel ERGENEKON / - Şeref ÇOBAN/ - Bayram ÜSTÜN / - Şerif PATLAYANKAYA / - Sedat GÜMÜŞ / - Cevat Hamdi ÖZ / - Abdurrahman DOĞAN / - Sedat ALPASLAN

Kahramanmaraş'da Vakkas DEVAMLI'yı Katleden İşkenceciler:

- Osman GÜREŞ : Komiser / - Yılmaz KONUÇ / - Mehmet KÖSE/ - Mehmet GENÇ - Ensari ORDU

Ferman TAŞ, Hakim GÜLŞAHİN, Selahattin SUBAŞI'na İşkence Yapmaktan Yargılanan Muş Emniyeti'nde Görevli İşkenceciler:

- Yusuf Ziya BEKTAŞ : Başkomiser / - Şehmut GÜNDOĞDU : Komiser yardımcısı/- Yalçın TÜYSÜZ : Polis memuru / - Cengiz YALÇIN / - Ali ANLAYAN/ - İbrahim YİĞİT

Ankara Mamak Dil Okulu'ndaki İşkenceciler:

- Salih ÖZKAN : Kurmay binbaşı / - Bülent BORA : Ön yüzbaşı / - Kamil ÇOLAK : Siyasi şube müdür yardımcısı / - Ali KALKAN : Başkomiser

- Ek olarak daha önce DAL Grubunda ismi geçen Kemal YAZICIOĞLU ve eski milli boksörlerden Celal SANDAL da burada işkence ''görevi'' yapmıştır.
Viranşehir'de İşkenceci Emniyet Görevlileri:

- Öner AĞBABA / - İsmail AKÇAM/ - Mehmet Sıddık VERDİ

Hasan Asker ÖZMEN'in Katlinden Sorumlu İşkenceciler:

- Enver GÖKTÜRK ( Öldü)/ - Niyazi PORÇ/ - Serdar KEREM

Adana'da Cafer DAĞDOĞAN'ın Katlinden Sorumlu İşkenceciler:

- Sadık TORUN : Başkomiser / - Süleyman ATEŞ : Polis memuru / - Ünal BÜYÜKER/ - Ömer KURT / - Ahmet Ünal ORTUNÇ, Komiser / - Osman ÖZASLAN, Polis memuru / - Mustafa CENGİZ/ - Mehmet AYDIN .

Gaziantep'de Enver ŞAHAN'ın Katlinden Sorumlu İşkenceci:

- İbrahim NURDOĞAN : Başkomiser

Trabzon Emniyeti'nde Nuri AYDIN'a İşkence Yapılması Olayına Adı Karışan İşkenceciler:

- Zeki AKÜN / - Ahmet DEMİR/ - Neşet TAŞ/ - Muhammet ASLAN/ - Necmi ALP/ - Hasan KUTLU / - Cevat TARLAK / - Hüseyin Rahmi ŞENÖZ / - Kemal TURAN/ - Adıgüzel ÇİFTÇİ/ - Nusret ERDOĞAN / - İlhan ÜNAL/ - Arif KABAK / - İbrahim TOKER / - Refik MANGAN

Adnan TIVSIZ Adlı Kişinin İşkenceyle Öldürülüp, Cesedinin Mayınlı Sahaya Atılmasından Sorumlu İşkenceci:

- Kadir ASLAN : Yüzbaşı (ayrıca İstanbul Sultanahmet Cezaevi'nde görevli iken devrimcilere işkence yaptıran faşist)

Viranşehir'de Derviş ŞAVGAT'ı işkenceyle öldüren işkenceci: - Halil KÜTÜK : Polis .

Artvin'de 1985 Yılında Ensar KARAHAN'ın Katledilmesinden Sorumlu İşkenceci: - Ahmet SELEK : Albay (emekli)

Rize Çamlıhemşin'de Ahmet UZUN'un Öldürülmesinden Sorumlu İşkenceciler:

- Mehmet Sait YENER : Rize J. Merkez Komutanlığından / - Alper ERTURAN : Astsb. Üçvş. Kayseri İl J. Kom.da görevli / -Ahmet ÖZDEN : Antalya İl J. Kom.da görevli astsubay / - Ekrem DALKILIÇ : Er/ - Metin YILMAZ : Şu an polis memuru / - Ali LİBA

Bursa Siyasi Şubesi'nin İşkencecilerinden Bazıları:

- Erol KAYA : Komiser/ - Burhanettin ERCAN : Komiser yardımcısı / - Hasan ÖZDEMİR / - İbrahim ÇATALOLUK / - İsmet ÇAKIR / - Ahmet Akif KARACAN / - Polat MAZLUM .

Haklarında İşkence Yapmaktan Dava Açılan Ama Cezalandırılmayan İşkencecilerden Bazıları:

Haklarında dava açılıp da cezalandırılmayan yüzlerce işkenceci, cuntanın mahkemelerinde ''delil yetersizliği''nden beraat etmiş de olsalar suçludurlar. Tanınmamak için işkence yaptıkları kişilerin gözlerini bağlayan, birbirini kod isimleriyle çağıran, sesini değiştiren, işkence izlerinin açığa çıkmasını önlemek için doktorlara baskı yapmaktan, sahte evrak düzenlemeye kadar her yolu deneyen, işkence ile imzalattıkları ifadenin altına isimlerini dahi yazmayan işkenceciler,

Ahmet YILDIZ/ Altan YENİCE/ Ali MISIRLI / Ahmet YILMAZ / Akkan ERDAL / Abdullah ERDOĞAN / Cesarettin YENİBAŞ / Doğan ŞİMŞEK / Miraç TURAN / Muhsin KARABEY / Orhan BANGAL / Ömer AKBAY/ Ramazan BİNGÜLLÜ / Taner ARDA / Sezai ÇOBAN / Süleyman KUNDURACI / Turan EKİCİ / Fazıl YILMAZ / Hayrettin ZİHNİ / Murat OKSAR/ A. Cem ERVER / Ahmet AKYÜREK / Ali YAVUZKAN / Alim OZENSEL / Ahmet ÜNAL / Barbaros ILGAT / Cevdet ULUCAN / Emin YAZICI/ Emin ÖCAL / Hüseyin KARABUDAK / Hayri ŞİMŞEK / İzzet HAYIRLI/ Kemal KÖKER / Mustafa DİLCİ / Mustafa ONCEL / Mehmet AHİSKALI / Muammer ERDİNÇ / Nesrin YAŞAR / Orhan SEZLİ / Reşat ERTANGÜN / Tuğman AYKIN / Salim UZUN / Selim ŞAHİN / Zekeriya AKBAŞ/ Emirhan ÇITAK / Ekrem YILMAZ

E. Rahmi SÖNMEZ / Hıfzı ÇUBUKÇU / Halik KARABACAK / İhsan KARABULUT/ Kasım YARGI / Mustafa AYDIN / Mustafa SEDA / Münir KARABAY/ Muharrem YAZÇİÇEK / Nihat ADAM/ Osman ÖZASLAN/ Rahmi GÜMRÜKÇÜ / Tahsin KIZILKAYA/ Sıtkı ŞAHİN/ Selim BAYTEKİN/ Serdar IRMAK / Ercan ERSOY / Hasan TELTİK / Metin YILMAZ / Mehmet Sait YENER / Ahmet ÖZDEMİR/ Ahmet EĞİCİ / Ahmet SUVARİ / Ali AVAZ / Alifer AYDIN / Baki AKTÜRK / Cafer ŞAHİN/ Ekrem ÖZBE/ Erol AYTEKİN/ Hasan CEYLAN / Hasan ERYILMAZ/ İzzet KARADAĞ / Kemal ÜNLÜER / Kadir ÇİRİŞÇİ / Mustafa ALTÜRK / Mustafa DUMAN/ Fethi USLU / İsmail KAYHAN / Mustafa BABACAN / Naim AKYOL


 

Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.