Eklenme Tarihi: 31.08.2009 02:46
Facebook'ta paylaş
0

Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları, 1 Eylül 2009'ta İstanbul Cezayir Restaurant'ta, "Barışın Adı Çocuk" başlıklı bir etkinlik düzenliyor. 

Etkinlik programı şöyle açıklandı:


11.00-11.30 - AÇILIŞ SUNUMU
Tilbe SARAN & Murat GARİPAĞAOĞLU

11.30-13.00 - PANEL
TBMM TMK Mağduru Çocuklar'a Nasıl Bakıyor

MODERATÖR:
Kürşat BUMİN

PANELİSTLER:
Abdurrahman KURT (AK Parti)
Ayşe Jale AĞIRBAŞ (DSP)
Nevin Gaye ERBATUR (CHP)
Sebahat TUNCEL (DTP)

13.15-14.00 ARA

14.00-14.30 - BARIŞIN SESİ ÇOCUK

Ahmet Kaya'nın sesinden Beni Bul Anne Şarkısı ve Özel Klip

14.30-17.30 - PANEL :
Aileler TMK Mağduru Çocuklar'ı Anlatıyor

MODERATÖR:
Balçiçek PAMİR

PANELİSTLER:
TMK Mağduru Çocuklar'ın Aileleri

Arif A. (H.A.'nın Babası - Diyarbakır)
Şirin A. (A.A.'nın Babası - Batman)
Mehmet Emin Ş. (S.Ş'nin Babası - Batman)
Hüseyin E. (C.E.'nin Babası - Hakkari)
Adil H. (Z.H.'nin Babası - Van)
Cebbar T. (Y.T.'nin Ağabeyi - Van)

17.30-17.45 - ARA

17.45-18.00 - Video Art

Bak Ne Güzel Denizkabukları - Hakan AKÇURA 
(Hakan Akçura'nın 2008 tarihli videosu "Bak ne güzel denizkabukları!" Türkiye,de ilk kez gösterilecek.)


18.00-18.30 - Barışın Sesi Çocuk
Yasemin GÖKSU -mini dinleti-

19.00 - KAPANIŞ


"ÇOCUKLARA ADALET ARIYORUZ"

"ÇOCUKLAR ÇOCUKTUR"
Türkiye"de yaşayan tüm çocuklara değer vermenin, onları korumanın hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. 18 yaşına dek tüm bireyler, yargı sürecinde dahi olsalar "çocuktur" ve tüm çocukların çocuğa özgü koşullarda yargılanması gereklidir. Suça yöneltilen çocuklar için özgürlüğünden yoksun bırakma son çare olmalı, hiçbir çocuk haklarından mahrum kalmamalı ve her koşulda eğitim hakkını kullanabilmelidir.

...
Türkiye"de 2008 yılı içinde Diyarbakır, Adana, Mersin ve diğer çeşitli illerde çıkan gösteriler sonrasında tutuklanmış olup yargılama süreci devam eden çocuklar var. Çocukların tutuklu olarak ve ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaları Türkiye"nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne ve çocuk adalet sistemine aykırı. Ancak bu çocukların bazıları tutuklu olarak Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanıyor. İçinde yer aldıkları eylemler taş atmak ve gösterilere katılmakla sınırlı olan bu çocuklar 20 yılı aşkın cezalar almalarına yol açabilecek çok ciddi bazı suçlarla yargılanıyor.

Yargı sürecindeki bu çocukların da diğer çocuklar gibi büyüme ve gelişme sürecinde olduklarının unutulmamasını, tutuksuz olarak çocuklara özgü mahkemelerde yargılanmalarını ve eğitim haklarıyla birlikte tüm haklarının korunmasını istiyorum. Bunun için gerekli tüm yasa değişiklikleri yapılmalıdır. Çünkü nerede olurlarsa olsunlar, tüm çocuklar çocuktur. .

A CHILD IS ALWAYS A “CHILD”… "
I think that it is our responsibility to protect and respect all the children living in Turkey. Everyone under 18 is a child even, while she or he is subject to the process of jurisdiction. Every child must be trialled according to the special procedures for young people of underage. Denial of freedom should be the last measure for children who are in conflict with the law. None of the children could be deprived of any of his or her rights and should be able to enjoy his or her right to education in any case. .

...
In Turkey, there are children who are still being trailed as they have participated in the street protests took place in Diyarbakır, Adana, Mersin and other various cities in 2008. The trial of these children in the High Criminal Courts under imprisonment is against the United Nations Convention on the Rights of the Child and child justice system. But still, some of these children are being trialled in High Criminal Courts under imprisonment. These children are being accused of participating riots and stone throwing which calls for a penalty of 20 years imprisonment and more.

Considering that these children are in the age of puberty and there for must have the right to a healthy growth and development period like every other young person of their age, I strongly insist that these children to be released as soon as possible and trialled without imprisonment in Children’s Courts and that all their rights are protected including their right to education. All the essential changes in relevant laws should be altered to achieve this. Because wherever he or she is, every child is a “child”. .

ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ
Başlangıç: İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, Uluslar arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antlaşmasında te-mel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu, Üye Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini, Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını gözönüne alarak, Genel Kurul, Toplumun her bireyi ve her organının bu Bildirgeyi sürekli olarak gözönünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geliştirici önlemlerle gerek üye Devlet halkları, gerekse bu Devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkele-rin halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesini sağlayamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

1. İlke:
Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır. .

2. İlke:
Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir .

3. İlke
Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır. .

4. İlke:
Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır. .

5. İlke:
Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır. .

6. İlke:
Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır. .

7. İlke:
Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır. .

8. İlke:
Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır. .

9. İlke:
Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir. .

10. İlke:
Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir .

ÇOCUKLAR İÇİN ADALET ÇAĞIRICILARI
A. Hicri İgören, A. Teyfur Erdoğdu, Abbas Özpınar, Abdullah Demir, Abdullah Nefes, Abdullah Sezer, Abdullah Yeterge, Abdullah Yürektürk, Abdülmecit Tarhan, Abdülselam Adak, Abdulselam Duran, Abdurrahman Avşar, Abdurrahman Aytekin, Abdurrahman Yel, Açelya Akkoyun, Adar Çetin, Adil Duran, Adnan Acar, Adnan Bostancıoğlu, Adnan Çobanoğlu, Adnan Demirkan, Adnan Eryılmaz, Adnan Gerger, Adnan Hasan Fişenk, Adnan Özyalçıner, Adnan Sapçı, Adnan Tonguç, Ağca Özyıldırım, Ahmet Abakay, Ahmet Alagöz, Ahmet Aslan, Ahmet Bilgiç, Ahmet Cemal, Ahmet Çakaloz, Ahmet Doğan Şimşek, Ahmet Emre Çelik, Ahmet Hamdi Ayan, Ahmet İnam, Ahmet İnsel, Ahmet Kardam, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Tellioğlu, Ahmet Tüzün, Ahmet Ümit, Ahmet Varol, Ahmet Yaşaroğlu, Ahmet Zeki Çetin, Ahsen Erdoğan, Ahu Parlar, Akın Atauz, Akif Emre, Akif Karapınar, Akif Kurtuluş, Alaadin Dinçer, Alaatin Taş, Alaattin Gülcü, Alaettin Çakar, Alanur Ç. Bozbeyoğlu, Albeniz Tuğçe Ezme, Alev Tanyu, Algın Saydar, Ali Akay, Ali Altınkanat, Ali Barış Kurt, Ali Bulaç, Ali Erol, Ali Güner, Ali Habib, Ali Haydar Demirci, Ali K. Saysel, Ali Kerim Mutlu, Ali Kiremitçi, Ali Kocatepe, Ali Mirza, Ali Nesin, Ali Öz, Ali Paşaoğlu, Ali Poyrazoğlu, Ali Rıza Üleç, Ali Saysel, Ali Sönmez, Ali Sungur Arıç, Ali Tarık Hatipoğlu, Ali Turalı, Ali Uysal, Ali Ziya Çamur, Alican Süner, Alican Yücesoy, Alin Taşçıyan, Aliraşit Karakılıç, Alişan Akpınar, Alparslan Kaya, Alper Akyüz, Alper Altuğ, Alper Ecer, Alper Görmüş, Alptekin Top, Altan Erkekli, Altay Ömer Erdoğan, Amberin Zaman, Andaç Kurt, Andrew Gardner, Anıl Hacıalioğlu, Anıl Öztürk, Anna Petunia, Anto Çakır, Aras Mildaoğlu, Arda Mildaoğlu, Arif Akaya, Arif Ali Cangı, Arif Damar, Arife Köse, Arin Manca, Aris Nalcı, Arjin Gümüştekin, Armağan Lale, Arsen Yılmaz, Artin Garabedian, Arzu Balcı, Arzu Başaran, Arzu Gezen, Arzu Karcı, Arzu Kunt, Arzu Pesmen, Asena German, Asiye Dolu, Aslan Değirmenci, Aslı Berker, Aslı Erbaş, Aslı Emektar, Aslı Erdoğan, Aslı İçözü, Aslı İmir, Aslı Karabulut, Aslı Kazan Gilmore, Aslı Kılıçalp, Aslı Mertan, Aslı Öngören, Aslı Sağlam, Aslı Tehmen Sarı, Aslı Ünal, Asmin N. Singez, Asu Maro, Asude Ustaoğlu, Asuman Gürsu, Asuman Özbey, Aşiran Barut, Aşkın Kırım, Ata Gökler, Atacan Şimşek, Atalay Göçer, Atilla Aydemir, Atilla Saral, Atiye Arıkan, Attila Tuygan, Avaşin Yorulmaz, Avi Haligua, Aycan Çetin, Ayça Atikoğlu, Ayça Damgacı, Ayça Günaydın, Ayça Örer, Ayça Söylemez, Ayça Şaki, Ayça Şen, Ayda Aksel, Aydan Baktır, Aydan Çelik, Aydın Bağardı, Aydın Bodur, Aydın Çubukçu, Aydın Engin, Aydın Küçük, Aydın Orak, Aydın Sayman, Aydın Sevinç, Ayfer Bartu Candan, Ayfer Gürdal Ünal, Ayhan Bilgen, Ayhan Yalçınkaya, Aykan Sever, Ayla Algan, Ayla Atay, Ayla Delin, Ayla Kanbur, Ayla Kerimoğlu, Ayla Önder, Ayla Günerhan, Ayla Şeşan, Ayla Yıldırım, Ayla Yusufoğlu, Aylin Canbek, Aylin Kotil, Aylin Cumalıoğlu, Aylin Ugun, Aynur Altun, Aynur Çolak, Aynur Sezer Budak, Aynur Hayrullahoğlu, Aynur Tuncel, Aynur Yılmaz, Aysel Korkut, Aysel Yağmurdereli, Aysel Yıldırım, Ayşe Akdeniz, Ayşe Azizoğlu, Ayşe Batki, Ayşe Bengi, Ayşe Bengül Özdemir, Ayşe Berktay, Ayşe Beyazova, Ayşe Bircan, Ayşe Böhürler, Ayşe Buğra, Ayşe Çabuk, Ayşe Çavdar, Ayşe Durukan, Ayşe Esra Dursun, Ayşe Gökhan, Ayşe Gözen, Ayşe Günaysu, Ayşe Hür, Ayşe Kalyoncu, Ayşe Karaköse, Ayşe Kulin, Ayşe Lebriz Berkem, Ayşe Nesligül Kızılırmak, Ayşe Noyan, Ayşe Önal, Ayşe Özdemir, Ayşe Özlem Kocabey, Ayşe Panuş, Ayşe Sucu, Ayşe Tosuner, Ayşe Yamaç, Ayşe Yıldırım, Ayşe Yılmaz, Ayşegül Akdemir, Ayşegül Akyapraklı, Ayşegül Cebenoyan, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Gökçe, Ayşegül Güryüksel, Ayşegül Sönmez, Ayşegül Sungur, Ayşen Baydar Çamlıca, Ayşen Candaş, Ayşen Darendeliler, Ayşen Eren, Ayşen Güven, Ayşen Ertür, Ayşen Hadımıoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayşenur Arslan, Ayşenur Demirkale, Ayşenur Doksat, Ayşenur Kolivar, Ayşenur Özçelik, Ayten Ağırdemir, Ayten Akbayram, Ayten Gümüşel, Ayten Uncuoğlu, Ayten Zara Page, Aytuna Tosunoğlu, Aytül Uçar, Aziz Çelik, Aziz Kemal Hızıroğlu, Babür Pınar, Bahadır Altan, Bahar Nihal Ersözlü, Bahar Onan, Bahar Şahin, Bahariye Alpman, Bahattin Cebe, Bahattin Işıktaş, Bahattin Özdemir, Bahri Belen, Balam Kenter, Balca Çelener, Balçiçek Pamir, Banu Bozdemir, Banu Fotocan, Banu Güven, Banu Özdemir, Banu Serap Avcı, Banu Türel, Banu Vardar Karabeyoğlu, Baran Fundermann, Barbaros Dinçer, Baret Binatlı, Barış Erman, Barış Kaya, Barış Özgür Çağlar, Barış Sulu, Barış Tut, Barkın Karslı, Baskın Oran, Basri Varol, Başak Altan, Başak Atalay, Başak Doğan, Başak Emre, Başak Güçlü, Başak İkiz, Başak Kamacı, Başak Söylemez, Batuhan Zümrüt, Bawer Çakır, Bayram Cabiroğlu, Bedirhan Toprak, Bedriye Altınyol, Behçet Şengezer, Behice Çağlar, Bekaittin Sezer, Bekir Berat Özipek, Belçim Sağnıç, Belgin Çelik, Belgin Oral, Beliz Güçbilmez, Belkıs Dalkıranoğlu, Bengü Kutege Sefer, Bennu Yıldırımlar, Bensu Orhunöz, Berat Günçıkan, Berfin Ceylan, Berfin Zenderlioğlu, Beria Atamtürk, Beril Athayte, Beril Eyüboğlu, Berin Çanlı, Berin Uyar, Berivan Bingöl, Berivan Esmer, Berkay Bağcı, Berke Göl, Berna Ataş,Berna Özcan, Berrak Sırma, Berrin Taş, Bertal Söylemez, Bertan Onaran, Betül Baki, Beyhan Saban, Beyza Gümüş, Bige Özkan, Bihter Çoban, Bilal Baykal, Bilal Kayabay, Bilal Özdemir, Bilge Contepe, Bilge Girgin, Bilgehan Baykal, Bilgehan Oğuz, Bilgin Adalı, Billur Yatlı, Binnur Açış, Binnur Aloğlu, Binnur Feyizli, Bircan Kırbıyık, Bircan Olça, Bircan Şimşek, Birgül Rona, Birol Kocasoy, Birsen Küçükersan, Birsen Yaşar, Buket Uzuner, Burak Karacan, Burak Özgüner, Burcu Koçyiğit, Burçin Kur, Burçin Oraloğlu, Burhan Anamur, Buthan Ekinci, Burhan Özdemir, Burhan Sönmez, Burhan Yıldız, Buse Kılıçkaya, Bülent Ateş, Bülent Aydın, Bülent Erkmen, Bülent Karataş, Bülent Sürme, Bülent Tekin, Bülent Tokuşoğlu, Büşra Ersanlı, Cafer Aruç, Cafer Solgun, Cahit Ataş, Cahit Berkay, Cahit Koytak, Can Başkent, Can Irmak Özinanır, Can İkizler, Can İzar, Can Özgün, Canan Atabay, Canan Bozkurt, Canan Demir, Canan Demirtaş, Canan Korkmaz Coşkun, Canan Ünal, Caner Gözübüyük, Cansile Kuday, Cansu Demir, Celal Alpay, Celal Karadoğan, Celal Tak, Celalettin Can, Cem Alpan, Cem Behar, Cem Bico, Cem Çobanlı, Cem Erciyes, Cem Gündoğdu, Cem Kor, Cem N. Aldaş, Cem Örter, Cem Öztüfekçi, Cem Sancar, Cem Selcen, Cem Şensoy, Cem Şimşek, Cemil Ertem, Cemile Bayraktar, Cengiz Alğan, Cengiz Güleç, Cengiz Hoşer, Cengiz Macit, Cenk Taşdemir, Cennet Öz, Ceren Ak, Ceren Kocabaş, Ceren Saran, Cevdet Arslan, Cevza Sevgen, Ceyda Aşar, Ceyda Demet Mutlu, Ceyda Tufan, Ceyhan Begüm Yıldız, Ceyhan Çılğın, Ceyhun Erdem, Cezmi Ersöz, Cihan Aktaş, Cihan Baysal, Cihan Demir, Cihan Durmuş, Cihan Merdanoğlu, Cihan Şenoğuz, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Cihat Demirtaş, Cihat Madran, Civan Canova, Cömert Birced, Cuma Boynukara, Cumali Seral, Cumhur Cambazoğlu, Cüneyt Caniş, Cüneyt Cebenoyan, Cüneyt Kuru, Cüneyt Türel, Cüneyt Yalaz, Çağatay Anadol, Çağatay Egemen, Çağdaş Aşan, Çağla Sinem Özgen, Çağlar Keyder, Çağlar Yiğitoğulları, Çağrı Coşkun, Çağrı Ekmekçi, Çiğdem Dalay, Çiğdem Gündeş, Çiğdem Mater, Çiğdem Meral Koç, Çiğdem Özmen, Çiğdem Yalçın Pamukçu, Çilem Akdağ, Dağlı Özdemir, Damla Gürkan Pamuksoy, Damla Özakay, Davut Erkan, Defne Asal Er, Defne Orhun, Defne Sandalcı, Demet Koç, Demet Seçil, Demir Küçükaydın, Demir Sönmez, Demiray Oral, Deniz Aktan, Deniz Atamtürk, Deniz Can, Deniz Demirkanlı, Deniz Doğruer, Deniz Elitaş, Deniz Erbak, Deniz Erkan Karcı, Deniz Ezgi, Deniz Gördük, Deniz Gültekin, Deniz İzgi, Deniz Kavukçuoğlu, Deniz Kırımsoy, Deniz Koçak, Deniz Tapkan, Deniz Türkali, Derya Alabora, Derya Bayram, Derya Engin, Derya Kılıçalp, Derya Nur, Derya Nüket Özer, Devrim Akşar, Devrim Coşar, Devrim Çelik, Devrim Laçin, Devrim Mete, Devrim Soysal, Dicle Baştürk, Dicle Müftüoğlu, Didem Atayurt, Didem Beyarslan, Didem Deniz Erbak, Didem Nalbant, Didem Şahin, Didem Unsur, Dikmen Gürün, Dilan Yıldırım, Dilaver Demirağ, Dilek Güntepe Buluğ, Dilek Hattatoğlu, Dilek İnce, Dilek Kumcu, Dilek Kurban, Dilek Üstün, Dilek Yeşilbaş, Dilşad Koloğlugil, Dilşah Deniz, Dilvin Semizer, Diren Cevahir Şen, Diren Yılmaz, Doğa Çakır, Doğan Kuban, Doğan Özgüden, Doğan Özkan, Doğan Subaşı, Doğan Tarkan, Durak Arslan, Durali Durmaz, Duygu Aloğlu, Duygu Öz, Duygu Töremen, Duysal Karakuş, Ebru Akkaş, Ece Aksakoğlu, Ece Dolu, Ece Dorsay, Ece Gözmen, Ece Temelkuran, Eda Demirtaş, Eda Doğan, Eda Erdener, Eda Güral, Edip Gürol, Edip Saner, Efe Balkan, Efe Duyan, Efsun Işıktaş, Egemen Deniz Bahar, Ekin Ekinci, Ekin İncedal, Elçin Mutlu, Elçin Yıldırım, Eleni Papatheodosiou, Elif Babül, Elif Berkman, Elif Çakır, Elif Çetinkaya, Elif Kırteke, Elif Köklü, Elif Özgüner, Elif Özmen, Elif Şafak, Elif Şit, Elif Yorgancıoğlu, Elkan Albayrak, Elmon Hançer, Elvan Karayel, Elvan Türker Karagülle, Emel Atakan, Emel Armutçu, Emel Brestrich, Emel Budak, Emel Çölgeçen, Emel Okan, Emel Ozan, Emel Yuvayapan, Emin Akbudak, Emin Aktar, Emin Günay, Emine Aksoy, Emine Çelebi, Emine Dolmacı, Emine Erdem, Emine Özkaya, Emine Sualp, Emine Uçak, Emine Uşaklıgil, Emrah Altındiş, Emrah Kırımsoy, Emrah Oğuztürk, Emrah Tuncer, Emre Can Sarısayın, Emre Gümüşdoğan, Emre Kınay, Emre Koyuncuoğlu, Emre Uraz, Emre Ünal, Emre Yılmaz, Emrullah Beytar, Enes Öztürk, Engin Alhas, Engin Atabay, Engin Ertan, Engin Kılıç, Engin Yağmurdereli, Enver Özkahraman, Enver Yağmur, Erbil Köker, Ercan Ekinci, Ercan Tanrıverdi, Ercan Y. Yılmaz, Erdağ Aksel, Erdal Güven, Erdal Karayazgan, Erdal Orman, Erdal Talu, Erdal Yıldırım, Erdi Biltekin, Erdir Zat, Erdoğan Kaya, Erdoğan Yapık, Erdoğan Yıldız, Eren Çelebi, Erendiz Atasü, Ergin Cinmen, Ergün Ersözoğlu, Ergün Eşsizoğlu, Erhan Akdoğan, Erhan İçöz, Erhan Kapıcı, Erim Şerifoğlu, Erkal Özge, Erkan Çetin, Erkan Doğanay, Erkan Şen, Erkan Şimşek, Erol Katırcıoğlu, Erol Kızılelma, Erol Köroğlu, Erol Özkoray, Erol Özyiğit, Erol Üyepazarcı, Erol Veisoğlu, Ersan Uğur Gör, Ersin Çelik, Ersin Elyakut, Ersin Kalkan, Ersin Salman, Ertan Aydın, Ertuğrul Kip, Ertuğrul Kürkçü, Esen Acarer, Esen Arslandoğan, Esen Çamurdan, Esen Özman, Eser Kandoğan, Esin Koman, Esmeray, Esra Açıkgöz, Esra Aşan, Esra Balkancı, Esra Başıbüyük, Esra Çiftçi, Esra Demir, Esra Fidan, Esra Gürtuna, Esra Kahraman, Esra Mungan, Esra Nur Aydın, Esra Polat, Esra Sarakman, Esra Şeran, Esra Zorlu Altan, Ester Ruben, Eşber Yağmurdereli, Eşref Çakar, Ethem Açıkalın, Ethem Baran, Etyen Mahçupyan, Eva Aksoy, Evin Bilmedi, Evren Gönül, Evren Özer, Evrim Alataş, Evrim Altuğ, Evrim Baykondu, Evrim Coşar, Evrim Kepenek, Evrim Solpan, Eylem Can, Eylem Karabulut, Eylem Polat, Eylem Şafak Aydın, Eyüp Özer, Eyüp Yıldırım, Ezgi Akın, Ezgi Ay, Ezgi Başaran, Ezgi Ceren Ağtaş, Ezgi Demir, Ezgi Fidansoy, Ezgi Güner, Ezgi Koman, Ezgi Polat, Ezgi Uğur, Ezgin Sander, F. Dicle Demirel, Fadime Özkan, Fahir Atakoglu, Faik Akçay, Faik Erkan, Faik Falay, Faik Yaşar Gürsu, Gürşen, Faik Kestekoğlu, Faruk Arhan, Faruk Budak, Faruk Eroğlu, Fatih Kanat, Fatih Kılıçarslan, Fatih Özgüven, Fatma Akdokur, Fatma Aydoğmuş, Fatma Baba, Fatma Benli, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Çetintaş, Fatma Erdebir, Fatma Gök, Fatma Karanfil, Fatma Oya Aktaş, Fatma Ufuk Gürler, Fatma Ünsal, Fatma Zengin Dağıdır, Fatmagül Berktay, Fatmanur İldokuz, Fatoş Karagöz, Fatoş Sezer Ulusoy, Fazıl Ahmet Tamer, Fazıl Sağlam, Fehmi Atay, Ferah Talay, Ferda Keskin, Ferda Ülker, Ferdi Özgökçe, Fergun Özelli, Ferhan Ekin, Ferhat Kentel, Ferhat Sağnıç, Ferhat Tunç, Ferhat Uludere, Feride Eralp, Feride Kuş, Ferit Edgü, Ferruh Erkem, Feryal Öney, Fethi Aytuna, Fethiye Çetin, Fevzi Gümüş, Fevzi Kılıçarslan, Fevziye Dolunay, Feyyaz Yaman, Feyza Hepçilingirler, Feyzi Ceylan, Feyzi Peker, Feyzi Polat, Feza Şanlı, Feza Şişman, Fırat Bilir, Fırat Bingöl, Fırat Güllü, Fırat Gülmez, Fırat İnal, Fırat Korkma, Fırat Özgökçe, Fırat Tanış, Figen Batur, Figen Karasoy, Figen Şakacı, Fikret Başkaya, Fikret İlkiz, Filiz Ali, Filiz Aslan, Filiz Aygündüz, Filiz Gök, Filiz Kerestecioğlu, Filiz Kılıçgün, Filiz Koçali, Filiz Kutlar, Fuat Ercan, Fuat Hendek, Fulya Ayata, Fulya Oral, Funda Güzeler, Funda Mesoğlu, Funda Oral, Funda Tosun, Füsun Çelik, Füsun Çiçekoğlu, Füsun Doğan, Füsun İşcan, Füsun Önal, Füsun Özbilgen, Füsun Sercan, Gamze Karadağ, Garo Paylan, Gencay Gürsoy, Gizem Üliç, Gonca Şenoğlu, Gökçen Yüksel, Gökhan Atabay, Gökhan Bicici, Gökhan Gençay, Gökhan Özgüvenç, Gökhan Tüfekçi, Göktül Bilirgen, Gönül Bedir, Gönül Paksoy, Gönül Turhan, Gönül Zarakol, Görkem Tekin, Gözde Başkoç, Gözde Durmuş, Gözde Gülbay, Gül Bayram, Gül Çelikkol, Gül Emek, Gülay Göktürk, Gülay Günlük Şenesen, Gülay Kıratlı, Gülbin Çelebi, Gülcan Akçalan, Gülcan Kartal, Gülcan Küçük, Gülcan Tezcan, Gülcan Yeröz, Gülçin Avşar, Gülçin İsbert, Gülden Balaban, Gülden Sönmez, Gülen Gönül Şahin, Gülenay Akyol, Gülenay Börekçi, Güler Kazmacı, Gülfem Eren, Gülgün Küçükören, Gülhan Avşar, Gülhan Mutaf, Gülhan Türkay, Güliz Kucur, Gülizar Tuncer, Gülnur Elçik, Gülnur Mirza, Gülseren Duman, Gülseren Yoleri, Gülsin Ketenci, Gülsüm Cengiz, Gülsüm Coşkun, Gülsüm Ekinci, Gülsüm Sümer, Gülsüme Oğuz, Gülsün Karamustafa, Gülsün Özgül, Gülsün Paydak, Gülşen İşeri, Gülten Aslan, Gülten Çirkin, Gülten Kaya, Gülüm Baltacıgil, Gülyar Sultan, Gün Zileli, Günay Aslan, Güner Kuban, Güngör Çabuk, Güneş Haksever, Günışığı Suh, Günizi Kartal, Günseli Kaya, Gürkan Öztan, Gürsel Yıldırım, Gürşat Özdamar, Güven Akıncı, Güven Borca, H. Yener Erköse, Hacer Persidat, Hakan Akçura, Hakan Çörtoğlu, Hakan Gülseven, Hakan Peker, Hakan Sorgulu, Hakan Tahmaz, Hakan Tuncer, Hale Akınlı, Hale Özgür Kıyıcı, Halide Yıldırım, Halil Aksoy, Halil Berktay, Halil Bilek, Halil Ergün, Halil İbrahim Özcan, Halil Özdemir, Halil Savda, Halime Güner, Halime Kökçe, Halime Sürek Kahveci, Halime Turan, Halit Gürşener, Haluk Ağabeyoğlu, Haluk Bilginer, Haluk Geray, Haluk Gerger, Haluk Sunat, Haluk Tekeli, Hamdi Maskar, Hami Çağdaş, Hamit Demir, Hamiyet Göksu, Handan Börtücene, Handan Çağlayan, Handan Ergiydiren, Handan İpekçi, Handan Öztürk, Handan Yalvac Kaplan, Handan Yavaşcan, Hande Demircioğlu, Hande İnanç, Hande Özkan, Hande Tatoğlu, Hanım Serençelik, Harika Kılıç, Harun Yasin Tuna, Hasan Cevad Özdil, Hasan Fehmi Nemli, Hasan Gürkan, Hasan Hüseyin Karabulut, Hasan Karaman, Hasan Kılavuz, Hasan Onur Aras, Hasan Özata, Hasan Tanay, Hasibe Güllü, Haşim Kutlu, Hatice Bulmuş, Hatice Çoğalırlar, Hatice Kapusuz, Hatice Kaymakçı, Hatice Kırmızıgül, Hatice Uçum, Hatun Selda Aktaş, Hava Doğan, Havva Sokullu, Havva Yılmaz, Hayal Akarsu, Haycan Dink, Haydar Ergülen, Hayri Çölaşan, Hayri Kozak, Hazal Akterman, Hazal Çelik, Hediye Dikmen, Heja Bozyel, Hekim Kılıç, Heval Kara, Heves Berksu, Hıdır Gün, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hikmet Akçiçek, Hikmet Kırık, Hilal Esranur Ünal, Hilal Güntülü, Hilal Kamer, Hilal Kaplan, Hilal Ünal, Hilal Yucel Barın, Himet Ayhan, Hulusi Zeybel, Hülya Ekşigil, Hülya Karabağlı, Hülya Karakaş, Hülya Kızıldeli, Hülya Kirmanoğlu, Hülya Öz, Hülya Tarman, Hülya Tanrıöver, Hülya Tunçağ, Hülya Uçansu, Hülya Üçpınar, Hülya Üstün, Hülya Yalçın, Hülya Yıldırım, Hümeyra Akbay, Hürriyet Mısırlıoğlu, Hürriyet Özçelik, Hüseyin Alemdar, Hüseyin Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Hüseyin Çakır, Hüseyin Erdem, Hüseyin Hatemi, Hüseyin Karaca, Hüseyin Kahraman, Hüseyin Karaca, Hüseyin Peker, Hüseyin Sorgun, Hüseyin Tutal, Hüseyin Zana Sağnıç, Hüsnü Öndül, Ilgar Özgürel, Ilgıt Uçum, Irmak Işıktaş, Işık Yenersu, Işıl Bayraktar, Işıl Baysan Serim, Işıl Özgentürk, Işıl Yücesoy, İ.Tevfik Karatop, İbrahim Atalay, İbrahim Aydın, İbrahim Betil, İbrahim Doğuş, İbrahim Ekdial, İbrahim Halil Şimşek, İbrahim Karaman, İbrahim Keskin, İbrahim Mert, İdil Aydınoğlu, İdil Fırat, İdris Kardaş, İhsan Can Demirkan, İhsan Kaçar, İlhami Algör, İlhan Ay, İlhan Döğüş, İlkay İzer, İlkay Küçük, İlkay Ülkü Ertem, İlker Arslan, İlker Demir, İlker Eraslan, İlyas Odman, İmge Yücetürk, İnal Alkan, İnci Asena, İnci Demirkol, İnci Ertan, İnci Eviner, İpek Çalışlar, İpek Ruacan, İpek Şeniz Üstün, İrem Az, İrem Berksoy, İrfan Akalp, İrfan Cüre, İrfan Eroğlu, İris Yılmaz, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, İsmail Kaya, İsmail Yıldız, İsmet Turanlı, İsmet Yarız, İsmet Yılmaz, İzzet Ezgim, İzzettin Önder, Jaklin Çelik, Jale Mıldalıoğlu, Jale Parla, Jale Sayıcı, Jehat Berti, Julide Erdoğan, Jülide Kural, Kaan Doğan, Kaan Metu, Kaan Üçtuğ, Kadim Laçin, Kadir Akbaş, Kadriye Baykal Ceylan, Kakshar Oremar, Kamil Kara, Kamil Ortakçı, Kamile Batur, Kansu Yıldırım, Karin Karakaşlı, Kasım Sığınç, Kawa Nemir, Kaya Genç, Kayuş Çalıkkan, Kazım Balaban, Kazım Özdoğan, Kazım Şah, Kemal Alsal, Kemal Aytaç, Kemal Doğan, Kemal Işıktaş, Kemal Kıran, Kemal Mete, Kemal Okuyan, Kemal Ördek, Kemal Pulgu, Kemal Şimşek, Kemal Varol, Kemal Yalçın, Kenan Işık, Kenan Seven, Kenan Temir, Kerem Akça, Kerem Kurdoğlu, Kerime Çıldır, Kezban Yılmaz, Kirkor Dülger, Koray Doğan Urbarlı, Korhan Gökşin, Korhan Gümüş, Korkut Boratav, Köksal Doğan, Köksal Erdenoğlu, Kumru Gök, Kutbettin Özer, Kutlu Önü Uçum, Kutluğ Ataman, Kübra Paşaoğlu, Küçük İskender, Kürşad Kahramanoğlu, Laçin Ceylan, Lale Alatlı, Lale Ertuş, Lale Tayla, Lamia Gulcur, Latife Şencan, Latife Tekin, Latife Türkyılmaz, Lay Daran, Leman Şirana, Leman Stehn, Lemi Bilgin, Levent Arslan, Levent Soy, Levent Tokuçoğlu, Levent Ülgen, Leyla Çetintürk, Leyla Dağ, Leyla Gülcü, Leyla İpekçi, Leyla Tayfun, Leyla Tekin, Leyla Uzman, Leyla Zağroslu, Lütfi Kaplan, M. Atih Şahin, M. Emin Yüksel, Macide Şimşek, Macit Koper, Mahir Duman, Mahir Günşiray, Mahmut Alınak, Mahmut Aslan, Mahmut Sansarkan, Mahmut Toğrul, Maide Tülin Coşandal, Maral Çıldır, Markar Esayan, Maya Altınorak, Mazlum Çimen, Mebuse Tekay, Medeni Can Akın, Mehmet Ağırel, Mehmet Aksoy, Mehmet Antmen, Mehmet Ata, Mehmet Atak, Mehmet Ayas, Mehmet Aydın, Mehmet Bal, Mehmet Baydemir, Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Benek, Mehmet Boz, Mehmet Bozgeyik, Mehmet Bozkuş, Mehmet Çelik, Mehmet Demir, Mehmet Ergen, Mehmet Fatih Uslu, Mehmet Güç, Mehmet Güreli, Mehmet Hadi Sümer, Mehmet Hüseyin Zorkun, Mehmet İlkhan, Mehmet Karabulut, Mehmet Karaca, Mehmet Kırarslan, Mehmet Oba, Mehmet Özdal, Mehmet Özdemir, Mehmut Öznur, Mehmet Parmak, Mehmet Reşit Melik, Mehmet Salmanoğlu, Mehmet Sander, Mehmet Sinan Şahin, Mehmet Soylu, Mehmet Söğütoğlu, Mehmet Talha Paşaoğlu, Mehmet Tarhan, Mehmet Teoman, Mehmet Toran, Mehmet Tursun, Mehmet Türkay, Mehmet Uçum, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Mehveş Evin, Melda Akbaş, Melek Bar Elmas, Melek Fırat Altay, Melek Göregenli, Melek Hüyüktepe, Melek Kandilli, Melek Nurlu Gündoğan, Melek Özman, Melek Ulagay Taylan, Melek Yıldız, Melih Altınok, Meliha Civelek, Melike Çalışkan, Melis Cankıran, Melisa Gürpınar, Meltem Ahiska, Meltem Aravi, Meltem Elidar, Meltem Erkan, Meltem Güler, Meltem Gürler, Meltem Özkan, Memet Ali Alabora, Memik Horuz, Memnune Kayagil, Menend Kurtiz, Mensur Akgün, Meral Çakıcı, Meral Danış, Meral Hanbayat, Meral Küçükerol, Meral Okay, Meral Olcay, Meral Tamer, Mercan Erzincan, Meriç Eyüpoğlu, Mert Akbal, Mert Arslanalp, Mert Mutlusoy, Mert Sevic, Merve Erol, Merve Karslıoğlu, Merve Tetey, Merve Tuncay, Meryem Eryılmaz, Meryem Karagöz, Meryem Kavak, Meryem Marie Demiroğlu, Meryem Sarı, Mesud Fırat, Mesut Hasan Benli, Mesut Onatlı, Mesut Öner, Mesut Özgül, Mete Elçi, Mete Çubukçu, Mete Sakpınar, Mete Tunçay, Metin Alğan, Metin Aydın, Metin Boran, Metin Gerboğa, Metin Göksel, Metin Gönen, Metin Karadağ, Metin Narin, Metin Pekgöz, Metin Sert, Metin Yeğin, Mevlüt Ülgen, Meyzi Baran, Migirdiç Margosyan, Mihran Tomasyan, Mihriban Ekinci, Mihriban Karakaya, Mine Keko, Mine Kirazlı, Mine Özdamak, Mine Söğüt, Mine Vargı, Miraç Öztürk, Mirza Metin, Mirzah Sinda, Misak Hergel, Mithat Sancar, Mualla Gülnaz Kavuncu, Muammer Karadaş, Muharrem Atabay, Muharrem Demirkıran, Muharrem Erbey, Muhip Ermiş, Muhlis Büyükkaya, Muhsin Aydın, Murat Akbayır, Murat Akçı, Murat Altuğgil, Murat Altunöz, Murat Altuntaş, Murat Aygün, Murat Çelikkan, Murat Çiçek, Murat Daltaban, Murat Dinçer, Murat Dostyüz, Murat Emer, Murat Eron, Murat Eyüboğlu, Murat Garipağaoğlu, Murat Geçgin, Murat Gündüzay, Murat Kaya, Murat Kolca, Murat Köylü, Murat Morova, Murat Muhtar, Murat Muşlu, Murat Özdemir, Murat Özer, Murat Paker, Murat Sözeri, Murat Uyurkulak, Murat Yel, Murathan Mungan, Musa Kaplan, Musa Toprak, Mustafa Akgün, Mustafa Akyol, Mustafa Alabora, Mustafa Arısüt, Mustafa Bayram, Mustafa Cenap Kayasu, Mustafa Çinkılıç, Mustafa Dağıstanlı, Mustafa Demirkanlı, Mustafa Dermanlı, Mustafa Doma, Mustafa Elveren, Mustafa Erhan Kaya, Mustafa Kaplan, Mustafa Kara, Mustafa Köz, Mustafa Mayda, Mustafa Paçal, Mustafa Rüzgar, Mustafa Sütlaş, Mustafa Topkaya, Mustafa Tuna, Mustafa Yasacan, Mutlu Öztürk, Mutlu Şahin, Muzaffer Duymaz, Müfit Sakallı, Müge İplikçi, Müge Karalom, Müge Öztürk, Müjdat Kantarlı, Müjgan Alikaşifoğlu, Müjgan Arpat, Müjgan Yağmur, Münevver Kürtöz, Mürüvvet Cin, Müslüm Güney, Nadide Ilgın, Nadide Kurul, Nadir Nadi Çelik, Nadir Operli, Nadire Mater, Nadire Özkaya, Nagihan Konukçu, Naim Dilmener, Najla Osseiran, Nakiye Boran, Nalan Erkem, Nalan Ova, Nalan Özübek, Nalan Ünal Topdemir, Nayat Karaköseoğlu, Naz Erayda, Nazan Abay, Nazan İpşiroğlu, Nazan Üst, Nazan Yılmaz, Nazar Muratoğlu, Nazım Can Çiçektakan, Nazire Dedeman, Nazlı Akçığ, Nazlı Alatlı, Nazlı Külünk, Nebahat Akkoç, Nebil Özgentürk, Necati Abay, Necati Korkmaz, Necati Kur, Necdet Hasgül, Necla Akaya, Necla Saydam, Necla Şengül, Necmiye Alpay, Nedim Aşkan, Nedim Saban, Nejat Taştan, Nejdet Koldaş, Nejdet Özden, Nena Çalidis, Nergis Erdoğan, Nergis Kulaksızoğlu, Nergiz Savran Ovacık, Nermin Alpay, Nermin Bahçetepe, Nermin Bezmen, Nermin Parlamış, Nesligül Yarız, Neslihan Aktosun, Neslihan Anık, Neslihan Acu, Neslihan Akbulut, Neslihan Demir, Neslihan Tezel, Neslihan Yargıcı, Nesrin Aksu, Nesrin Aslan, Nesrin Gökalp, Neşe Doğan Yüksel, Neşe Geçit, Neşe Kıldacı, Neşe Ozan, Neşe Tarhan, Neşe Yaşın, Nevin Cangür, Nevin Duygulu, Nevin Gözcan, Nevin Öktem, Nevzat Ayaz, Nevzat Polat, Newroz Yıldırım, Nezahat Paşa, Nezih Başgelen, Nezih Danyal, Nezir Yükselten, Nida Özbolat, Nihal Bengisu Karaca, Nihal G. Koldaş, Nihal Gündüz, Nihal Saban, Nihal Uzan, Nihal Yeğinobalı, Nihan Durdağ, Nihan Özçayan, Nihat Behram, Nihat Boytüzün, Nihat Bulut, Nihat Çay, Nihat Dağlı, Nihat Uçukoğlu, Nihat Ulugöl, Nihat Ziyalan, Nil Demirkazık, Nil Mutluer, Nilay Erköse, Nilay Yılmaz, Nilgün Aktaş, Nilgün Çalışkan, Nilgün Öztunalı, Nilgün Tüzüntürk, Nilgün Yurdalan, Nilüfer Açıkalın, Nilüfer Akbal, Nilüfer Kuyaş, Nilüfer Polat, Nimet Tanrıkulu, Nisan Alıcı, Nişan Şirinyan, Niyaz Arığ, Niyazi Kavar, Nizamettin Karadayı, Nizamettin Öztürk, Nur Anamur, Nur Banu Molla, Nur Tüysüz, Nuran Aslaner, Nuran Başyurt, Nuran Kılıç, Nuran Şakar, Nuran Tuhan, Nuray İzgü, Nuray Sancar, Nuray Şakar, Nurcan Akyol, Nurcan Baysal, Nurcan Kaya, Nurettin Aydın, Nurettin Kurtuluş, Nurgül Cangüleç, Nurhan Gazeryan, Nurhayat Kızılkan, Nuri Ersoy, Nuri Yiğit, Nurinisa Sağnıç Avşar, Nurinisa Yıldırım, Nuriye Kılıç, Nursel Şengür, Nurten Tuç, Nurullah Can, Nurullah Şanlı, Oğuz Ender, Oğuz Karahanoğlu, Oğuz Önder, Oğuz Sönmez, Oğuzhan Ali, Ohannes Kılıçdağlı, Ohannes Şaşkal, Okan Arslan, Okan Bayülgen, Okay Temiz, Oktay Akdeniz, Oktay Uysal, Olgun Şimşek, Onat Çelebi, Ongun Gürsu, Onur Caymaz, Onur Deveci, Onur Günay, Onur Gülbudak, Onur Güngör, Onur Kavancı, Onur Özgen, Oral Çalışlar, Orçun Çıtır, Orhan Aydın, Orhan Cerav, Orhan Koloğlu, Orhan Kozan, Orhan Kurtuldu, Orhan Miroğlu, Orkide Habiboğlu, Oruç Aruoba, Osman Akkuş, Osman Ay, Osman Elbek, Osman Ergin, Osman Kavala, Osman Murat Kılıç, Osman Murat Ülke, Osman Toydemir, Oya Akgönenç, Oya Baydar, Oya Coşkun, Oya Noraman, Oya Tezel, Ozan Ekin Kurt, Ozan Erözden, Ozan Gül, Ödül Celep, Ömer Ağın, Ömer Çelik, Ömer Çolakoğlu, Ömer Madra, Ömer Özcan, Ömer Tuncer, Ömer Yıldırmaz, Ömür Şahin, Ömürhan Soysal, Öncel Naldemirci, Önder Özkalıpçı, Önder Sönmez, Öner Ceylan, Övül Durmuşoğlu, Övünç Güvenışık, Öykü Tümer, Özay Erkılıç, Özay Yıldırım, Özcan Elçi, Özcan Hazar, Özcan Yaman, Özcan Yurdalan, Özdal Öner, Özdem Petek, Özden Arslan, Özden Sömez, Özen Saat, Özen Yula, Özge Özgüner, Özgül Herdem, Özgül Soylu, Özgür Azad, Özgür Başkaya, Özgür Eren, Özgür Gündoğan, Özgür Günelsu, Özgür Gürbüz, Özgür Han, Özgür Heval Çınar, Özgür Sevgi Göktaş, Özgür Sevgi Göral, Özgür Yücel, Özkan Aslan, Özkan Küçük, Özlem Albayrak, Özlem Altıparmak, Özlem Cankurtaran Öntaş, Özlem Ceylan, Özlem Çağlar, Özlem Dalkıran, Özlem Demirpençe, Özlem Ezgin, Özlem Gökçe, Özlem Gümüştaş, Özlem Gürler, Özlem Mungan, Özlem Özcan, Özlem Saçan, Özlem Tufanlı, Özlem Türk, Özlem Türkdoğan, Özlem Zorcan, Öznur Bayoğlu, Pakrat Estukyan, Pamira Bezmen, Paşa İrmek, Pelin Batu, Pelin Çakır, Pelin Durtaş, Pelin Esmer, Pelin Güneş, Pelin Kaya, Pelin Tan, Perihan Barkın, Pervin Yetiz, Pınar Akyürek, Pınar Bedirhanoğlu, Pınar Ecevitoğlu, Pınar Elmasoğlu, Pınar İriz, Pınar Keleş, Pınar Kür, Pınar Selek, Pınar Şenoğuz, Pınar Üstel, Püren Dinçer, R.İhsan Eliaçık, Rabia Özgökçe, Rabia Turgut, Rabiye Aksu, Rafet Candemir, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Rahime Kanar, Rahşan Aytaç, Rana Arıbaş, Rana Mağden, Rauf Kösemen, Recai Hacımirzugli, Recep Maraşlı, Recep Yener, Reha Alpay, Reha Erdem, Reha Özcan, Remzi Aydın, Remzi Engin, Remziye Orak, Renan Akman, Renan Yıldırım, Resmiye Oral, Reşit Melik, Reyhan Koçyiğit, Reyhan Yalçındağ, Reyhan Yıldız, Rezzan Azizoğlu, Rezzan Karaman, Rıdvan Akar, Rıfat Bali, Rıfat Başaran, Rıza Kıraç, Rıza Sönmez, Rıza Sümer, Rita Ender, Roda Uyanık, Rojbin Tugan, Rojda Azizoğlu, Rojda Şükran, Rosa Kasacı, Rujhat Avşar, Rümeysa Öz, Rüştü Demirkaya, Sabite Müftügil, Sadık Toraman, Sadık Yalsızuçanlar, Safa Kaçmaz, Safiye Akyol, Safiye Alağaş, Saika Bayraktar, Saim Tokaçoğlu, Sait Çetinoğlu, Salih Akbulut, Salih Aktaş, Salih Yıldız, Saliha Tuna, Sami Evren, Sanem Karadoğan, Sanem Öge, Sasun Estukyan, Savaş Büktül, Savaş Çömlek, Savaş İkiz, Saygı Yağmurdereli, Sebahattin Topçuğlu, Seçil Dikçe, Seçil Doğuç, Seçil Kapar Yavaşi, Seçil Türkan, Seda Salihoğlu, Seda Türkoğlu, Seda Üstün, Sedat Gözkıran, Sedat Palut, Sedat Töre, Sedat Yurtdaş, Sedef Ecer, Sedef Süner, Seden Karakurt, Sefa Güven, Sefa Kübalı, Sefa Yasin Erkaymaz, Seher Akçınar, Seher Sander, Selahattin Özpalabıyıklar, Selami İnce, Selçuk Esenbel, Selçuk Kozağaçlı, Selçuk Özgenç, Selda Çelik, Selda Şen, Selda Tuncer, Selda Ustabaş, Selen Ekinci, Selen Eskikurt, Selen Özkan, Selim Koytak, Selim Mahmutoğlu, Selim Selçuk, Selin Berghan, Selin Top, Selma Güven, Selma Sarıcı, Selvet Çetin, Sema Aylıkçı, Sema Barboros, Sema Dülger, Sema Kaygusuz, Sema Kekic, Sema Uludağ, Sema Yazan Özçetin, Semih Kaplanoğlu, Semih Karabağ, Semra Somersan, Semra Sunat, Sencer Eren, Senem Akçakaya, Senem İşmen, Senem Yıldız, Sennur Sezer, Serap Güre, Serap Zuvin, Seray Gözler, Sercan Bakır, Serdar Baba, Serdar Kaya, Serdar Aydoğdu, Serdar M. Degirmencioglu, Serdar Orçin, Serdar Şengün, Serfiraz Ergun, Serhat Eren, Serhat Karğın, Serhatcan Yurdam, Serkan Bayrak, Serkan Dizman, Serkan Kurt, Serpil Kemalbay, Serpil Köksal, Serpil Odabaşı, Serpil Ürkmez, Serra Akcan, Serra Bucak, Serra Müderrisoğlu, Serra Yılmaz, Sertaç Murat Koç, Seval Ateş, Seval Doma, Sevda Darıcıoğlu, Sevda Karaca, Sevda Kıraç, Sevgi Alpsen Binbir, Sevgi Koşaner, Sevgi Saygı, Sevgi Tamgüç, Sevgim Denizaltı, Sevil Sevilir, Sevim Soylu, Sevin Okyay, Sevinç Altan, Sevinç Baloğlu, Sevinç İldan, Sevinç Yalçın, Seydi Fırat, Seyfettin Gürsel, Seyhan Arslan, Seyhan Erözçelik, Seyit Torun, Seza Mis Horuz, Seza Paker, Sezai Sarıoğlu, Sezai Temelli, Sezgin Kartal, Sezgin Tanrıkulu, Sezil Çeşmecioğlu, Sıdıka Çetin, Sırrı Laçin, Sibel Aslan, Sibel Aybar, Sibel Eraslan, Sibel İnceoğlu, Sibel Köse, Sibel Özbudun, Sibel Tatar, Sibel Yalın, Sibel Yarız, Sidar Batun, Sidar Bengin Epozdemir, Simay Alpaydın, Simge Doğaroğlu, Simla Sargın, Sinan Erçin, Sinan Noyan, Sinem Demirel, Sinem Dinçer, Sinem Gülenç, Sinem Keleş, Ska Keller, Soner Sevgili, Songül Beydilli, Songül Gül, Songül Sönmez, Stella Ovadia, Suat Bozkuş, Suat Oktay Şenocak, Sultan Kurt, Sumru Ağıryürüyen, Suna Coşkun, Suna Koç, Suna Köse, Suzan Ohanian, Süleyman Bulut, Süleyman Fındık, Süleyman Polat, Şaban Dayanan, Şafak Kökçü, Şahika Yüksel, Şahin Küçükkaya, Şahin Özbay, Şakir Sağlam, Şahin Turan, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Köstem, Şehadet Çitil, Şahhanım Kanat, Şehrazat Mercan, Şehmus Ay, Şemsa Özar, Şenay Kazalova, Şenay Taş, Şenel Altan, Şengül Kılavuz, Şennur Helvacılar, Şenol Karataş, Şerif Batlaş, Şerif Süveydan, Şerife Taş, Şevin Geçit, Şevin Zengin, Şevki Çelikçi, Şeyda Öztürk Taydaş, Şeyda Talu, Şeyhmus Diken, Şiar Yalçın, Şirin Güven, Şule Akdağ, Şule Albayrakoğlu, Şule Ateş, Şule Perinçek, Şükriye Özdemir, Şükriye Tutkun, Şükrü Aslan, Tacim Çiçek, Taha Feyizli, Taha Parla, Tahir Abacı, Tahir Dabak, Tahir Elçi, Tahsin Koyuncu, Tahsin Yeşiltepe, Talat Ulusoy, Tamar Taşçı, Tamer Deniz, Tamer Erdoğmuş, Tamer Levent, Tamer İncesu, Taner Koçak, Tanıl Bora, Tanju Gündüzalp, Tannur Arat, Tarık Günersel, Tarık Öden, Taşkın Koç, Tayfun Gönül, Tayfun Mater, Tayfun Pirselimoğlu, Taylan Şengül, Taylan Tosun, Tekin Begeç, Temel Demirer, Tennur Koyuncuoğlu, Tevfik Taş, Tijen Çelik, Tijen Mergen, Tilbe Saran, Timur Toker, Tina Kopma, Tolga Öztorun, Tolga Sezgin, Tolga Taşar, Tolga Yalur, Tuba Emiroğlu, Tuba Nur Sönmez, Tuba Özgür, Tuğba Akgün, Tuğba Hayta, Tuğba Kırarslan, Tuğba Topal, Tuğrul Önder, Tuna Erdem Baykal, Tuncer Cücenoğlu, Turan Eser, Turgay Tuna, Turgut Alaca, Turgut Çeviker, Tülay Esen, Tülay Kıran, Tülay Özdemir, Tülay Tümen, Tülay Yıldırım, Tülin Altılar, Tülin Bumin, Tülin Karabeyoğlu, Tülin Özen, Tümay İmre, Türkan Dağdelen, Türkan Işık, Türkan Uzun, U. Cankut Özkazanç, Ufuk Şimşek, Uğur Gökmen, Uğur Kara, Uğur Kaytaz, Uğur Oğuz Olca, Uğur Polat, Uğur Tekin, Uğur Vardan, Uğur Zinar Sağnıç, Ulaş Boran, Ulaş Çıbuk, Ulaş Özdemir, Ulaş Sever, Ulus Irkad, Ulvi Alacakaptan, Umut Güner, Umut Güney, Umut Karakaş, Umut Yenilmez, Uskan Çelebi, Utku Dördüncü, Utku Özmakas, Ülker Karasu, Ülker Uncu, Ülkü Güney, Ümide Aysu, Ümit Biçer, Ümit Kardaş, Ümit Kaya, Ümit Tunçağ, Ümmühan Atak, Ümran Avcı, Ümran Sert, Ünal Asan, Üner Eyüboğlu, Üstün Akmen, Üstüngel İnanç, Vahap Fırat, Vakur Tokgözlü, Vangelis Kechriotis, Vecdi Erbay, Vecdi Sayar, Vedat Ağtaş, Vedat Aktepe, Vedat Demirayak, Vedat İlbey, Vedat Yıldırım, Vedi Temizkan, Veli Yaprak, Verda İrtiş, Verda Özdağlar, Verda Pars, Veysel Sönmez, Veysi Altay, Viki Ciprut, Vildan Özer, Vivet Kanetti, Volkan Akyıldırım, Welat Azadi, Yakup Kadri Karabacak, Yalçın Baş, Yalçın Ergündoğan, Yalçın Sezer, Yalçın Yusufoğlu, Yaman Tüzcet, Yankı Yazgan, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Bakan, Yasemin Balkancı, Yasemin Göksu, Yasemin Öztürk, Yasemin Tımar, Yasemin Tümkaya, Yasin Aktay, Yasin Sarıduman, Yaşam Kaya, Yaşar Adıgüzel, Yaşar Aydın, Yaşar Bodur, Yaşar Çelik, Yaşar Kaya, Yaşar Önel, Yaşar Özer, YaşarÖzürküt, Yavuz Alatan, Yavuz Altan, Yavuz Kulu, Yavuz Pekman, Yazgülü Yıldırım, Yelda Altuğar, Yelda Gökdağ, Yelda Şimşir, Yeliz Uslu, Yener Koç, Yener Orkunoğlu, Yeşim Bildirici, Yeşim Dorman, Yeşim Özsoy Gülan, Yeşim Tabak, Yeşim Ulus Demirel, Yeşim Yener, Yeşinil Yeşilyurt, Yeter Şahin, Yıldıray Oğur, Yıldıray Şahinler, Yıldız Ramazanoğlu, Yıldız Önen, Yılmaz Çamdalı, Yılmaz Demiral, Yılmaz Ensaroğlu, Yiğit Karaahmet, Yiğit Özşener, Yiğit Sertdemir, Yunus Demir, Yunus Öztürk, Yurdagül Şimşek, Yusuf Alataş, Yusuf Eradam, Yusuf Karasoy, Yusuf Öntaş, Yusuf Ziya Doğan, Yücel Sarp, Yücel Tunca, Yüksel Akaya, Yüksel Işık, Yüksel Taylan, Zafer Aydın, Zafer Gökdemir, Zafer Kıraç, Zafer Taylan Aşkın, Zakarya Mildaoğlu, Zarife Durmaz, Zehra Çiğdem Özcan, Zehra İpşiroğlu, Zehra Özden, Zehra Şenoğuz, Zehra Yeren, Zekeriya Can, Zeki Alaysa, Zeki Demirhisar, Zeki Dikme, Zeki Korkut, Zeki Mert Berki, Zelal Dağ, Zeliha Kabataş, Zerrin Duralı, Zerrin Oğuz, Zerrin Topçu Bilgen, Zeycan Balcı Şimşek, Zeyneb Taşcı, Zeynel Koc, Zeynep Arkan, Zeynep Aydos, Zeynep Bayramoğlu, Zeynep Ekener, Zeynep Ekin Aklar, Zeynep Ekinci, Zeynep Erkekli, Zeynep Gambetti, Zeynep Genç Alpdoğan, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Kalkavan, Zeynep Kaya, Zeynep Kılıç, Zeynep Neva Koytak, Zeynep Oral, Zeynep Özdal, Zeynep Özdemir, Zeynep Özgöl, Zeynep Şanlıer Tansuğ, Zeynep Tanbay, Zeynep Uysal, Zilha Uluboy, Ziya Kayna, Ziya Yağtu, Ziyneti Dinçer, Zuhal Ergen, Zuhal Kerridge, Zuhal Ömür, Zübeyde Kılıç, Zülal Yılmaz, Züleyha Demirok, Zülfiye Keleş, Zülfiye Mutlu

 

Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.