'5199 sayılı yasaya hayır!..' - İzmir
'5199 sayılı yasaya hayır!..' - İzmir
Eklenme Tarihi: 01.10.2012 01:30
Facebook'ta paylaş
0

Av. Halil Dönmez (İzmir Barosu Üyesi) - 30 Eylül 2012 İzmir Gündoğdu Meydanı

Fotoğraf: Hürriyet Mısırlıoğlu

----

Av. Halil Dönmez'in konuşmasının tam metni


"Değerli Hayvanseverler, basınımızın değerli temsilcileri, mitingimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.

2004 yılından önce sadece insani ve merhamet duygularıyla hayvanları korumaya çalıştık. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlar daha iyi korunacak diye düşünmüş ve bu kanuna dört elle sarılmıştık.

Fakat 5199 Sayılı Kanunun hayvanları korumada yetersiz kaldığını zaman içinde yaşadığımız korkunç olaylarla gördük.

Daha insanca yaklaşım içeren düzenlemeler için çalışmalara başladık. Hayvanlar için yüzlerce insan ve kuruluş harekete geçti. Bütün bunlara karşılık geçtiğimiz günlerde Meclise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından sunulan değişiklik tasarısı hepimizi derin bir endişe içine soktu.

Çünkü bu tasarının yasalaşması halinde başta Sokak Köpekleri olmak üzere binlerce hayvanın yok edileceği bir süreç başlamış olacaktır.

- Tasarıda Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan, işletilen veya yönetilen, sahipsiz hayvanların rehabilite edildiği ve sahiplenilinceye kadar bakıldığı hayvan bakım evlerinin ve Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Parklarının kurulacağı belirtiliyor.

Yani bakımevlerinde aşılanan, kısırlaştırılan hayvanların sayısı çoğalınca hayvanlar buradan alınarak ormanlık alanlarda yapılacak doğal yaşam parklarına gönderilecek ve hayvanlara ölünceye kadar burada bakılacak.

5199 sayılı yasa yerel yönetimlere sokak hayvanlarının aşılanması ve kısırlaştırılması için hayvan barınakları yapılması zorunluluğu getirmiştir. Yasanın yürürlükte olduğu 8 yıl içerisinde illerde yapılan hayvan barınaklarının sayısı ne yazık ki bir elin parmak sayısını geçmemiştir. Yapılan barınakların da ne halde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.Zira gerek Haytap ve gerekse diğer dernekler her fırsatta bu barınakların durumunu kamuoyu gündemine getirilmiştir.

5199 sayılı yasa rehabilite edilen ve kısırlaştırılan hayvanların alındığı yere bırakılmasını söylüyordu.

Tasarıda ise hayvanlar sokaklardan toplanacak önce hayvan bakım evlerinde aşılanıp kısırlaştırıldıktan sonra Doğal Yaşam Parklarına kapatılacak.

Yani hayvanların özgürlükleri elinden alınacak ve hapsedilecekler.

Vatandaşına en doğal hakkı olan ortalama bir yaşam düzeyini sağlayamayan yönetimin sözüm ona Doğal Yaşam Parklarında hayvanlara bunu sağlayıp sağlayamayacağını sizin takdirlerinize bırakıyorum.

Sokaklarda kedi ve köpek kalmadığında, Bakanlığa sihirli kavalı olan kavalcı kadrosu açmalarını öneriyorum.

- Tasarıda ev ve süs hayvanlarını sahiplenen ve onlara bakan kişilere bir takım yükümlülükler getiriliyor.

Bu maddeyi (2. madde) okuduğumda tasarıyı hazırlayanların hazırladıkları tasarının canlı varlıklarla ilgili olduğundan haberlerinin olmadığı kuşkusuna kapıldım. Zira tasarıda hayvanlara süs eşyası muamelesi yapılıyor.

Evlerimizde ve sokaklarda bizim ile birlikte yaşayan hayvanlar duyguları olan canlılardır. Dünyada bizim yaşama hakkımız olduğu kadar onlarında yaşama hakkı vardır. Onlara süs eşyası muamelesi yapılmasına her zaman karşı çıktığımız gibi şimdi de karşı çıkıyoruz.

- Ne yazık ki Hayvanları Koruma Kanununda hayvanların öldürülmesi ve deney hayvanı olarak kullanılması ile ilgili hükümler görüyoruz. Yıllarca hayvanların deney hayvanı olarak kullanılmaması ve doğal yolla ölüm dışında öldürülmemeleri gerektiğini savunduk.

Ama görüyoruz ki meclise sunulan kanun tasarısında ölüm ve zulüm ile ilgili maddeler yerli yerinde duruyor.

- 5199 sayılı yasada var olan İl Hayvanları Koruma Kurulu bu tasarıda da var. Ama bu kurulların ne yazık ki hayvanları korumakla ilgili yaptığı hiçbir şey yok. Sadece yasada kurulması zorunlu kılındığı için kurulan kurullar bölgemizde düzenlenen deve güreşi ve hayvan yarışlarına onay verme makamı görevini üstlenmiştir.

- Yasa ile ilgili kurum ve kişilerden görüş dahi alınmadan ve genellikle örnek alınan kanunların neredeyse aynısı olan yasalar ne kadar ideal olursa olsun yasa yapmak sorunu çözmüyor. Şu anda 5199 sayılı yasanın dahi uygulama koşulları oluşturulmamıştır. Yerel yönetimlerin ne personel sayısı, ne personelin yeterliliği ve sağlanan maddi kaynaklar 5199 sayılı yasanın koşullarını yerine getirmeden uzaktır. Yani tasarı ile yapılmak istenen bakım evleri ve doğal yaşam parkları yürürlüğe girmeden ölü doğmuş yasa maddeleridir.

Bu tesisler gerekli iyileştirmeler yapılmadan açıldığında hayvanların toplu olarak ölüme terk edildiği, güçlü olanın güçsüzü yok ettiği tesislere dönüşecektir.

- Hayvanların pazardan domates alınır gibi kolayca pazarlandığı pet-shop’lar var olduğu sürece sokak hayvanları var olmaya devam edecektir. Çocuğunun veya kendisinin geçici bir hevesi ile satın alınan hayvanlar bu heves geçtiğinde veya bakımının ne kadar zor olduğu anlaşılınca sokağa terk edilmektedir. Toplum olarak hayvan sevgisi ve hayvan bakımı konusunda eğitim eksikliğimiz bulunmaktadır.

Öncelikle okullarda çocuklarımıza hayvan sevgisi ve bakımı ile ilgili ders verilmesi, eğitimin ilkokuldan başlaması gerekmektedir.

- Tasarıda, hayvanlara eziyet edenlere veya öldürenlere para cezası verileceği öngörülmektedir. 5199 sayılı yasadan tek farkı para cezalarının arttırılmış olmasıdır.

Hayvanlara karşı işlenen suçlara sahipli hayvan olup olmamasına bakılmaksızın TCK da yapılacak değişiklik ile hapis cezası verilmesi gerektiğini yıllardır var gücümüz ile haykırıyoruz. Mevcut durum veya tasarıdaki hali hayvanlara karşı işlenen suçlar için bir caydırıcılık oluşturmayacaktır.

Ne yazık ki, yasanın bu şekilde çıkması durumunda yaşanan her acı olaydan sonra adliye önlerinde basın açıklaması yapmaya ve yasa uygulayıcılardan merhamet dilenmeye devam edeceğiz.

Değerli hayvanseverler, sevgili İzmirliler, bizler binlerce, on binlerce, yüz binlerceyiz. Tek eksiğimiz gücümüzün farkında olmayışımız ve gücümüzü bir bütün olarak meydanlarda gösteremeyişimiz. Bu yasaya ve bundan sonra çıkacak anti demokratik yasalara ve uygulamalara karşı kuvvetli bir karşı duruş sergilersek bu yasalar bize rağmen çıkarılamayacaktır.

Hepinizi Ankara’da yapılacak mitinge katılmaya çağırıyor, mücadelemizi şimdiden kutluyorum." 

Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.