BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ PLATFORMU, İZMİR’DE TOPLU ULAŞIM ZAMLARINI DA DURDURDU

19 Aralık 2009 15:11  

 

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ PLATFORMU, İZMİR’DE TOPLU ULAŞIM ZAMLARINI DA DURDURDU

İzmir Birlikte Başaracağız Platformu'nu temsilen platformun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Arif Ali Cangı'nın aralarında bulunduğu 28 kişi tarafından, İzmir'de 1 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren su ve ulaşım zamlarının iptali için açılan davada toplu ulaşım zamları durduruldu.

Birlikte Başaracağız Platformu'nun konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle;

Bilindiği gibi; İzmir Birlikte Başaracağız Platformu'nu temsilen platformun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Arif Ali Cangı'nın aralarında bulunduğu 28 arkadaşımız tarafından “ İzmir'de 1 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren su ve ulaşım zamlarının iptali için dava açılmıştı. Böylelikle krizle ve yoksullukla boğuşan İzmirli emekçilerin konuya dair haklı talepleri yargıya taşınmıştı. Davalarımızda yargıdan peş peşe kararlar alıyoruz; ilk önce İZSU Yönetim Kurulu tarafından suya yapılan % 20’lik zammın yürütmesinin durdurulması kararını almıştık. Şimdi de 1 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, toplu ulaşıma % 50’ye varan oranlarda zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)nin kararı (28.05.2009 gün ve 2009/130-131-132 sayılı kararlar)nın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi (İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 2009/1053 E sayılı dava dosyasından verilen 10.11.2009 tarihli karar).

Ders niteliğindeki mahkeme kararında özetle; “…idareye verilen toplu ulaşım bedelini belirleme yetisinin kamu yararı, hizmet gerekleri, devletin sosyal niteliği, hakkaniyet, objektif ölçüler gibi temel hukuk ilkeleri dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, toplumdaki kamu hizmetlerinden ve kamu hizmetleri içinde yer alan toplu ulaşım olanaklarından, herkesin eşit, güvenli, konforlu ve en ucuz şekilde yararlanmasının asıl olduğu, kamu hizmetinden yararlanıldığı ölçüde külfete katlanmak konusunda davalı idarece adil ve dengeli bir dağılımın amaçlanması ve buna göre hedef ve ölçülerin belirlenmesi gerektiği, toplu ulaşıma yapılan zammın yeniden değerlendirme oranlarını ve enflasyon oranlarını aşar şekilde olduğu, toplu taşıma hizmetinin kamu hizmeti özelliği de göz önünde bulundurulmaksızın işlem tesis edildiği, bu nedenle zam kararının hukuka, hakkaniyete, külfetlerin adil dağıtılması ilkesine ve kamu yararına aykırı olduğundan, hukuka aykırılığı açık olan işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar da doğurabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına…” karar verilmiştir.

Davayı açarken, …yapılan fiyat artışının, kent halkının büyük çoğunluğunu oluşturan yoksulların kentte yaşamasını bile olanaksız hale getireceğini, kent halkının yoksullaşmasına ve kent yaşamına katılmasına engel oluşturacak toplu ulaşımdaki fiyatlandırmanın Anayasadaki “sosyal devlet” ilkesine açıkça aykırılık oluşturduğunu…” açıklamıştık. Mahkeme kararı ile itirazlarımızda haklı olduğumuz ortaya çıkmış, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kurumu gibi değil, ticarethane gibi yönetildiği de kanıtlanmıştır.

Anayasa’nın 138. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 28. maddesi gereğince idari yargı kararları gecikmeksizin, en geç 30 gün içinde uygulanması gerekmektedir. Kararların uygulanmaması, idarenin hukuksal, kararı uygulamayan kamu görevlilerinin de hem hukuksal hem de cezai sorumluluğunu doğurur.

Yürütmeyi durdurma kararının hemen uygulanmasını, toplu ulaşımda 1 Haziran 2009 tarihinden önceki tarifeye dönülmesini istiyoruz. Mahkeme kararının uygulanmaması ya da gecikmeli uygulanması halinde hukuksal ve cezai sorumlulukları olacağı konusunda Büyükşehir Belediyesi yetkililerini uyarıyoruz.

Birlikte Başaracağız Platformu olarak, yerel seçimlerde, İzmirlilere “sosyal ve katılımcı yerel yönetim” sözü vermiştik, verdiğimiz sözün gereği olarak başlattığımız mücadeleyi zamlar temelli geri alınıncaya kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Birlikte başaracağız.


BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ PLATFORMU


Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Emek Partisi (EMEP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Devrimci İşçi Partisi Girişimi (DİP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi Girişimi (ESP-G), Mezopotamya Sosyalist Partisi-Girişimi (MESOP), Emek ve Özgürlük, Özgürlükçü Sol Hareket (ÖSH) , Yeşiller Partisi İzmir Grubu, Komünist KÖZ, Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP), Türkiye Gerçeği Gazetesi, Ürün Dergisi temsilcileri ile İzmir'de bulunan sendika, meslek odası yöneticisi, demokratik kitle örgütü temsilcisi, kadın, gençlik, çevre hareketi aktivistleri, yazar, sanatçı, öğretim üyesi ve bireysel katılımcılardan oluşmaktadır.

-------

ÖNCEKİ HABER:

ULAŞIM-SU ZAMLARI GERİ ALINSIN! AKP, NE CHP! EMEKÇİLER BİRLİKTE BAŞARACAK!

http://www.izmirizmir.net/bilesenler/haberler/haber.php?haber_no=3457

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0