TBMM'deki kadın sayısı, 1934'den az mı, çok mu?

10 Mart 2007 05:13  

 

TBMM'deki kadın sayısı, 1934'den az mı, çok mu?

Toplumsal devrimler


Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı

Şapka ve Kıyafet Devrimi

Tekke, Zâviye ve Türbelerin Kapatılması

Soyadı Kanunu

Lâkap ve Unvanların Kaldırılması

Uluslararası Ölçülerin KabulüEğitim ve kültür alanındaki devrimler


Öğretimin Birleştirilmesi

Harf Devrimi

Köy Enstitüleri

Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi

Güzel Sanatlarda Yenilikler
Ekonomik devrimler


Aşarın Kaldırılması

Çiftçinin Özendirilmesi

Toprak Reformu

Örnek Çiftliklerin Kurulması

Sanayi Teşvik Kanunu

I. ve II. Kalkınma Planları

Hukuksal devrimler


Mecellenin Kaldırılması

Medeni Kanun
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, 1926 - 1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk Devrimlerinin bir kısmı, kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasını hedeflemiştir.Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerdendir ve birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir. Fransa ve İtalyada kadınlara 1946'da, İsviçrede ise 1971'de seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.Atatürk'ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930'da belediye seçimlerinde seçme, 1933'te çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır.Eski Türk Devletlerinde kadınlar aile hayatında, mirasta, devlet yönetiminde hak sahibiydiler. Osmanlı Devletinde ise İslamiyetin de etkisiyle kadınlar birçok sosyal, kültürel ve siyasi haktan mahrumdu. Örneğin; nüfus sayımında toplama dahil edilmiyorlardı, aile hayatında haremlik-selamlık vardı, yüzlerini peçeyle örtmek kanunlar nedeniyle zaruriydi, evlenme, boşanma ve miras işlerinde ikinci plandaydılar ve devlet memuru olamıyorlardı.Çağdaş, demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen başta Mustafa Kemal Atatürk, dönemin hükümetleri ve TBMM, kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır."http://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_Devrimleri_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan
_T%C3%BCrk_Kad%C4%B1n%C4%B1"'dan alındı

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0