Meslek liselerine yapılan haksızlıklar

02 Eylül 2007 17:52  

 

Meslek liselerine yapılan haksızlıklar

Türkiye artık "sınavsız" bir sistemle tanışmıştı. Bu sistemle biraz da olsa Meslek Liselerine yapılan haksızlık giderilmeye çalışıldı.
Ülkemizde liseler arası eşitsizlik çok büyük ölçülerde. Bana göre ülkemizde şu anda tabiri caizse "en ballı" lise anadolu öğretmen liseleriyken en dertli, en sıkıntılı, en çaresiz liseler de meslek liseleri.
Türkiye liselerde mesleki eğitime gerekli önemi vermiyor. Bu yüzden mesleki eğitim ancak üniversitelerde verilebiliyor. Örneğin, Anadolu Öğretmen Liseleri (bana göre bir meslek lisesi çeşitidir, kanunlar öyle demese de) Bu liselerde ne kadar öğretmenlik eğitimi veriliyor? Bunun karşılığını öğretmen liseliler benden daha iyi biliyor. Birkaç amacı belli olmayan ders dışında "öğretmenlik" eğitimi neredeyse verilmiyor.
Buna rağmen az önce belirtiğim eşitsizlik bu noktada tam üst sınırlara dayanıyor. Bu lise mezunları öğretmenlik seçmeleri halinde aldıkları ek puanla çok önlere geçerken, öğretmenlik seçmemeleri halinde ise hiçbir puan kaybına uğramıyorlar. O zaman okulun misyonu öğretmen yetiştirmek değil de sanki "istedikleri mesleği seçsinler hiçbir şey olamazlarsa öğretmen olurlar" derecesine gelmiş durumda. Bu durumda neden meslek liseleri aynı statüde tutulmuyor, yani meslek lisesi mezunu biri meslek içi seçim yaparsa(o da çok sınırlı) ek puan veriliyor, meslek dışı seçim yaparsa puanı düşürülüyor. Nerede kaldı adalet? Aynı konu imam-hatip liseleri için de geçerli. İnsanın aklına şu soru da gelmiyor değil? Neden bir fen liseli ya da anadolu liseli fen ağırlıklı bir bölüme gitmesi halinde ek puan almıyor.
Bence yapılması gereken daha somut önlemler alarak sorunu halletmek. Türkiye'de sınav sistemi artık öyle bir hal aldı ki, acaba önümüze bu sene ne gelecek diye bakılıyor sınava. Sistemi henüz otutmuş değiliz. Neredeyse her sene puan hesaplama sistemi değişiyor, katsayılarla oynanıyor. İşte bu durumlardan birini de meslek liseleri sorununu çözmek için getirdiler, önümüze koydular: sınavsız geçiş. Peki sınavsız geçiş amaçları neler?
"Ülkemizin sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmak.
"Mesleki ve teknik eğitimde, ortaöğretimle yükseköğretim arasında bugüne kadar kurulamamış olan ilişkiyi kurmak ve güçlendirmek.
"Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarıyla yükseköğretim kurumlarında mevcut olan fiziki yapı ile öğretmen ve öğretim elemanı kaynaklarını ortak kullanmak suretiyle ek kapasiteler yaratmak.
"Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğü ve devamlılığını sağlamak.
"Çağımızda kaliteli üretimi gerçekleştirebilecek, bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek, iş hayatının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ve performanslı ara kademe insan gücünü yetiştirmek.
"Mesleki ve teknik eğitimi teşvik ederek bu alandaki çok düşük olan okullaşma oranını artırmak, daha çok gencimize önlisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim imkânı sağlamak.
"Mesleki ve teknik ortaöğretim okul mezunlarının kendi alanlarında ileri meslek eğitimi almalarını sağlamak.
"Yükseköğretimdeki dört yıllık programlar üzerindeki nüfus baskısını azaltmak.
İyi bir sistem olarak düşünülebilir ilk etapta ama yine kalıcı bir çözüm gibi görünmüyor.
Aslında madem liseler arasında çeşitlilik var. O zaman liselerdeki mesleki eğitime daha da önem verilsin ve iş çözülsün. Bir öğrenci lise öncesinde hedefini tam olarak belirlesin ve lisesini ona göre seçsin. Örneğin tıp, mühendislik gibi fen ağırlıklı bölümler istiyorsa fen liselerine ya da anadolu liselerine gitsin. Öğretmenlik istiyorsa öğretmen liselerine, imam olmak istiyorsa da biz onu tutmayalım, imam-hatip liselerine gitsin. Ve verilecekse bütün liselerde mesleğe göre ek puan uygulaması olsun; şayet lisesiyle alakalı bir bölüme gitmiyorsa da puanı düşürülsün. Ne dersiniz hoş olmaz mı?

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0