SORGULANMAMIŞ EZBERLER

10 Eylül 2020 16:44 / 3490 kez okundu!

 

 

Bugün, "sorgulanmamış ezberler"e ilişkin tartışmaya açık fikirlerimi dile getirdim ve "Sekülerleşme süreci, depolitizasyon sürecidir" diyerek başladım...

 

 

 

****

 

SORGULANMAMIŞ EZBERLER

 

Sorgulanmamış ezberlere ilişkin tartışmaya açık fikirler:


1. Sekülerleşme süreci, depolitizasyon sürecidir.

2. Buna bağlı olarak liberal politika algısı, apolitiktir; politikayı elemeye hizmet eder.

3. Tanrı'nın ölümü, insanın tanrılaştırılmasıyla sonuçlandı. Bu bakımdan ateistler bile seküler iman sahipleridir. Kullandıkları dil, teolojik dildir.

4. Ülkemizde pozitif hukuk algısını, bizzat hukuk olarak kabul etmek, yönetim sorunları üzerinde düşünmenin önünde duran ciddi bir sorundur.

5. Anayasa; bireysel hak ve özgürlüklerin tesisinden daha çok devletin egemenliğine ve bölünmezliğine işaret eder. Doğrusu bu.

6. Özgürlüğün politik düzeni inşa etmek bakımından bir işlevi yoktur.

7. Devlet teşkilatında güçler ayrılığından değil güçlerin birbirinden ayırt edilmesinden söz edilebilir. Tersi doğru ve realist olmaz; devlet kuramı bakımından.

8. Halkı temsil etmeyen bir devlet, içeriğini kaybetmiş demektir.

9. "Çoğunluk karar verir." sözü, gerçeği olmayan bir mistifikasyondur. Kararı halkın iradesini temsil eden egemen verir.

10. Hukukun bağımsızlığı algısı, politikanın devre dışı bırakılmasını içerir. Oysaki hukuk bağımsız değildir bilakis politik iradeyi temsil eder.

11. Çünkü politik olaylar, istisnalar ve olağanüstülükler bakımından hukuku aşar.

12. Dolayısıyla olağandışılıklar hukukun ilgası gibi görünse de hukukidir.

13. İstisnalar kurallar karşısında belirleyici olduğundan yasal olmayan hukuki olmayan demek değildir.

14. Politik bağlamın kurucusu mekândır. Bu yüzden ülkenin coğrafi konumu ve sınırları politik etkinliği belirler.

15. Çoğulculuk apolitik bir tutumdur. Karar almanın önündeki engellerden en ciddisi çoğulcu hülyadır. Tartışarak sorunların çözüleceğine iman etmek, bir inanç meselesidir. 

16. Karar alamamak, politik süreç içinde olmamak demektir.

17. Çoğulculuk politik birliği reddeder. Politik birlik sağlanmazsa devlet teşkilatı elemine olur ve başka bir politik birliğin hükmü altına girer.

18. Politika, çatışma olasılıklarını yönetme sanatıdır.

19. "İnsanlık" kavramı, emperyal çıkarlar gereği tekil politik birliğin/bir devletin -tüm insanlığın değil- çıkarına hizmet eder. Nerede bir savaş insanlık adına sürdürülüyorsa orada emperyal çıkarlar gizleniyor demektir.

20. Devletin reddi, politik olanın reddidir.

21. Bu bakımdan liberal görüşün politik bir vizyonu yoktur.

22. Son olarak, insani etkinliklerde esas olan kaos ve talihtir. Eğer bir düşman tanımı yoksa, niçin politika yapılsın?

 

Hasan BASRİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 17:02

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0
Yorumlar
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.