ForumSigortalı Yaşam  Yeni Konu 

Trafik Kazazedelerinin Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

13 Eylül 2011

ALEV YILMAZ

Trafik Kazazedelerinin Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması


Pek çok kişi Trafik kazalarında haklarını bilmiyor;

Trafik kazazedelerinin ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanması hakkında, T.C. Sağlık Bakanlığı'na yöneltilen sorular ve Bakanlığın açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Şehir içindeki trafik kazalarının tümünde, araç içinde veya dışındaki yayalar da bu haktan yararlanabilir mi?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde; Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda, yaralanan kimselerin veya bu yaralanma sonucunda sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ilk yardım, muayene, tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketi tarafından, sorumluluk oranlarına göre ödenmesi hükme bağlanmıştır.

Ancak, motorlu bisikletlerin neden olduğu kazalar, kara yolu dışında traktör kullanılmasından kaynaklanan kazalarda traktör veya römorkunda bulunan kimselerin uğradığı zararlar ile yaya kusuru neticesinde meydana gelen kazalar, sigorta şirketlerinin yükümlülüğü dışındadır.

Tüm özel ve kamuya ait hastaneler bu kanuna göre trafik kazası sonucu gelen yaralıları tedavi etmekten sorumlu olduğuna göre, şehir içi ve dışında kaza sırasında araçta olmayan fakat kendisine araç çarpıp kaçmış yayalar da bu haktan yararlanabilir mi? Bu durumda sigorta şirketi ilişkisi nasıl kurulacaktır?

Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nin 8. maddesinde; kaza yapan motorlu aracın saptanamaması durumunda, kaza geçiren kişilere sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen tıbbi müdahale ve tedavi giderlerinin karşılanması için, Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesi ile Yönetmeliğin 11. maddesine eklenen fıkra uyarınca, tedaviyi yapan sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen fatura bedelleri, yapılan başvuru ekinde hak sahibinin onayının yer alması kaydıyla, Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından doğrudan ilgili sağlık kurum veya kuruluşuna banka aracılığıyla ödenecektir.

Tüm hastanelerin acil servislerinde bu durumu açıklayan bir duyuru vatandaşların kolayca görebileceği bir duyuru panosuna ilan edilmesi gerekmez mi?

Bu ve benzeri, halkı bilgilendirici duyuruların yapılması insiyatifi hastane idarelerindedir.

Hastaneye yaralı veya yakınları tarafından ibraz edilmesi gereken evraklar nelerdir? Veya böyle bir zorunluluk var mıdır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 83. maddesinde belirtilen ve ilgili mercilerce düzenlenen, kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunup bulunmadığı, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin adı, poliçe numarası, kaza geçiren kişi ve kişilerin isimlerinin yazılı olduğu trafik kaza tespit tutanağı, trafik kaza tespit tutanağında kaza geçiren kişi veya kişilerin isimlerinin yazılmamış veya eksik yazılmış olması halinde de, resmi veya Bakanlık'tan ruhsatlı özel ambulans ekibi personeli ile diğer sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tutulan rapor, kayıt, tutanak veya ilgili diğer belgeler, kaza sonrası tedaviyi gerçekleştiren sağlık kurumu tarafından fatura ekinde ödeyici birime gönderilecektir.

Vatandaşların çoğunun bu haklardan habersiz olması nedeniyle, bilinçlendirmek için yazılı veya görsel basında bir kampanya yapılması gerekmez mi?

Vatandaşları hakları konusunda haberdar etmek üzere Bakanlığı'mız bünyesinde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Görev alanı, bu faaliyet ile sınırlı çeşitli birimler mevcuttur.

Toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde vatandaşın kaza sonucu yaralanması veya ölmesi sonucunda, aracın sigorta belgesi ve kaydını hastaneye ibraz etme sorumluluğu kime aittir. Faili meçhul bir kaza ise polis tarafından da kazaya karışan araç bulunamadı ise vatandaş ne yapmalıdır?

Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nin 8. maddesinde, kaza yapan motorlu aracın saptanamaması durumunda, kaza geçiren kişilere sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen tıbbi müdahale ve tedavi giderlerinin karşılanması için, Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesi ile Yönetmeliğin 11. maddesine eklenen fıkra uyarınca; tedaviyi yapan sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen fatura bedelleri, yapılan başvuru ekinde hak sahibinin onayının yer alması kaydıyla, Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından, doğrudan ilgili sağlık kurum veya kuruluşuna banka aracılığıyla ödenecektir.

Aracın bağlı olduğu sigorta şirketi muhatap olduğuna göre; suçlu olan sigorta şirketi kimdir? Kazaya karışan her iki araçtan herhangi birinin sigorta şirketi mi? Böyle durumlar için hastanenin anlaşmalı olduğu bir sigorta şirketi mi zararları karşılayacaktır?

Sigorta şirketlerinin var oluş amacı, teminat paketleri dahilinde güvence verdikleri gerçek ya da tüzel kişilerin zararlarını karşılamaktır. Bu durum, sigorta şirketinin suçlu olmasından değil, suçlu olan bir tarafın güvencesini üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, sigorta yaptıran taraf ile sigorta şirketi, meydana gelen trafik kazasında birlikte sorumlu olurlar, sigorta yaptıran kişi bu sorumluluğunu primlerle, sigorta şirketi ise trafik kazası sonrası meydana gelen zararları karşılama ile yerine getirilir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde; Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda, yaralanan kimselerin veya bu yaralanma sonucunda sağlık kurum kuruluşlarında yapılan ilk yardım, muayene, tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketi tarafından, sorumluluk oranlarına göre ödenmesi hükme bağlanmıştır. Sigorta mevzuatı gereği sigorta şirketleri, kazada zarar gören üçüncü şahıslara ait tedavi giderlerini, sigorta poliçesinde belirtilen teminat limitleri ve kaza tespit tutanağında belirlenen kusur oranında karşılamaktadır.

Eğer kazaya karışan aracın sigortası bitmiş veya yenilenmemiş ise durum nedir?

2918 sayılı Kanunun 108. maddesinde belirtilen özel koşulların ortaya çıkması ve teminatı sağlayabilecek herhangi bir sigorta şirketinin bulunmaması durumunda, kazada zarar gören kişilerin mağduriyetini gidermek üzere Karayolu Trafik Garanti Sigorta Hesabı kurulmuştur.

Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.

Bu tartışmayı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0